Zapraszamy do głosowania na projekt studentów naszego Wydziału w Budżecie Partycypacyjnym PW

Zaczyna się głosowanie na Budżet Partycypacyjny PW. Projekt Studentów Wydziału Architektury PW na wyposażenie Klubu Studenckiego Stan Surowy zakwalifikował się do etapu głosowania ogólnego! Zapraszamy wszystkich do oddania głosu.

Studenci – zajrzyjcie do swoich USOSów.
Pracownicy – odwiedźcie portal SAP.
Projekt nr 11: Dosprzętowienie Klubu Studenckiego Stan Surowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Projekt zakłada zakup kanap, stolików kawowych, stołów, krzeseł oraz wymianę sukna na stole bilardowym w Klubie Studenckim Stan Surowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.