Zapraszamy do korzystania z oferty Biura Karier PW

Szukasz pracy, praktyki, stażu? Chcesz zaplanować swoją karierę? Jesteś studentem, absolwentem, bądź doktorantem PW?

Biuro Karier PW oferuje:

  • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym - możliwość omówienia CV, listu motywacyjnego, opracowania ścieżki kariery
  • Udział w teście, badającym predyspozycje zawodowe - narzędzie iP121 - Profilowanie Osobowości Zawodowej jest dostępne od września 2018 w ramach Projektora Kariery
  • Warsztaty - spotkania rozwijające postawy przedsiębiorcze oraz kompetencje istotne na rynku pracy w ramach Projektora Kariery lub Akceleratora Kariery
  • Program Mentoringowy - spotkania z Mentorem, mające na celu wsparcie studentów w rozwoju potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego

Więcej informacji na stronie: https://www.bk.pw.edu.pl/oferta-dla-studentow-i-absolwentow