Zapraszamy do składania aplikacji na specjalność Architektura Informacyjna

Specjalność Architektura Informacyjna prowadzona jest przez Zespół Architecture for Society of Knowledge, Pracowni Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem - Katedra Projektowania Architektonicznego.

Do 9 grudnia 2019 prosimy o przesłanie:

Portfolio – przygotowane w formie elektronicznej (plik pdf, nazewnictwo: imie_nazwisko_portfolio.pdf), format A4, wielkość pliku do 20MB. W portfolio można zawrzeć zarówno prace związane z dotychczasowym tokiem studiów, jak i wykonane poza nim, w tym również te dokumentujące zainteresowania kandydata.

List motywacyjny – w formacie pdf (nazewnictwo: imie_nazwisko_list.pdf), tekst powinien zawierać maksymalnie 3600 znaków ze spacjami. Prosimy w liście przekonująco uzasadnić swój wybór.

Certyfikat lub inne potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Powyższe materiały prosimy przesłać jako link do plików na adres: krzysztof.koszewski@pw.edu.pl z tematem [Rekrutacja AI]

12-13 grudnia 2019:
Rozmowa kwalifikacyjna – o szczegółowym terminie powiadomimy mailowo w odpowiedzi na przesłane portfolio i list motywacyjny.