Zapraszamy do udziału w konkursach "YOUNG PW" i "Najlepsi z najlepszych PW"

Otwarty został nabór wniosków do konkursów "YOUNG PW" i "Najlepsi z najlepszych PW"

 

YOUNG PW https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/YOUNG-PW

 

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników PW prowadzących działalność naukową.

 

 

„Najlepsi z najlepszych PW” https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Najlepsi-z-najlepszych-PW

 

Celem konkursu jest udzielenie zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników PW wykonujących zadania badawcze lub dydaktyczne, w rozwój kariery akademickiej, zarówno naukowej jak i dydaktycznej na PW.