Zapraszamy do udziału w konkursie na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia.

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.

Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach. 

Jury:
dr arch. Piotr Lewicki - Przewodniczący jury, KSK SARP Oddział Kraków 
prof. arch. Ewa Kuryłowicz - sędzia referent, KSK SARP Oddział Warszawa, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
prof. Kazimierz Łatak CRL
arch. Zbigniew Maćków - KSK SARP Oddział Wrocław
arch. Władysław Świadek
artysta rzeźbiarz Wiesław Pastuła
arch. Kazimierz Łatak - Kurator konkursu, KSK SARP Oddział Kraków

W konkursie przewiduje się nagrody : 
I - realizacyjna - 4.000 zł.
II - 2 000 zł.
III – 1 000 zł

Dodatkowe informacje, regulamin, załączniki itp. dostępne na stronie www: http://www.konkurskamien.pl