Zapraszamy do udziału w programie preinkubacji.

Program preinkubacji jest elementem Akceleratora PW – Programu, który ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator/akcelerator-pw/

 

Obecnie otworzyliśmy pierwszą rekrutację do programu preinkubacji w ramach Akceleratora. Głównym celem programu jest podniesienie gotowości zespołów biznesowych w trzech wymiarach:

• gotowość rynkowa – rozumiana jako zwiększenie świadomości wspieranych zespołów biznesowych, nt. klientów, konkurencji, możliwych modeli biznesowych itp.;

• gotowość zespołowa – rozumiana jako zwiększenie poziomu organizacji wspieranych zespołów biznesowych w zakresie zarządzania, harmonogramów wyjścia na rynek, itp.;

• gotowość formalna – rozumiana jako zbudowanie wraz z pozostałymi interesariuszami (w tym IBS PW Sp. z o.o.) modelu funkcjonowania zespołu w formie przyszłej spółki spin-off/spin-out.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/938723?lang=pl

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 marca 2022 r.

Start programu: 12 marca 2022 r.