Zapraszamy do udziału w warsztatach S.O.S City 2050

Zapraszamy do udziału w warsztatach S.O.S City 2050 na temat adaptacji miast do zmian klimatycznych i neutralności klimatycznej. Warsztaty organizowane są przez  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wraz z Kołem Naukowym Architektury Kryzysu Klimatycznego - KNAKK WA PW.

S.O.S City 2050 – Symbiotic Organic Social

S.O.S. Miasto 2050 – Symbiotyczne  Organiczne  Społeczne

 

Warsztaty w terminie:

Prezentacje:  18-19 listopad 2021 w godzinach  17.00 - 20.00

Złożenie prac konkursowych uczestników warsztatów: do 30.11.2021

Dyskusja pokonkursowa i ogłoszenie wyników: 9.12.202

 

Wdrażanie strategii adaptacji do zmian klimatycznych i dążenia do minimalizowania oddziaływania na klimat mają wpływ na sposób kształtowania terenów zurbanizowanych. 

Warsztaty dotyczą analizy potrzeb społecznych, architektonicznych i przestrzennych w kontekście efektywnego dogęszczania i przekształcania miasta.

Warsztaty są związane z działalnością Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego oraz opiekunów Koła, dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, dr inż. arch. Anna Tofiluk, dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik, tj. pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy w 2019 roku zorganizowali międzynarodową interdyscyplinarną konferencję Redefining Cities in View of Climatic Changes oraz Warsztaty dla profesjonalistów Redefiniowanie Warszawy Wobec Zmian Klimatycznych.

Warsztaty studenckie oraz cykl wykładów dotyczą problematyki kształtowania miasta w kontekście założeń neutralności klimatycznej, adaptacji do zmian klimatycznych, w tym przeciwdziałaniu zjawisku  „wyspy ciepła”.

Prace warsztatowe mają polegać na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu na Muranowie w Warszawie, uwzględniając wprowadzenie teoretyczne z wykładów prezentujących badania, technologie, realizacje architektonicznych i przestrzennych oraz projektowanie rozwoju miasta wobec zmian klimatycznych.

Więcej informacji: 

Warsztaty SOS (pdf, 948,40 kB)

Warsztaty będą realizowane w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams oraz Facebook.

Transmisja będzie na stronie Facebook Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego WA PW. Szczegółowe informacje będą udostępniane pod linkiem: 

https://www.facebook.com/events/5052008071495162/