Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Rola Internetu Rzeczy w projektowaniu inkluzywnej przestrzeni - Seminarium IDUB.

Jest to podsumowanie grantu badawczego prowadzonego na naszym Wydziale. W jaki sposób dane pochodzące z sensorów Internetu Rzeczy mogą być wykorzystane w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym?

Czy trzeba w tym celu instalować nowe urządzania, czy można się oprzeć na istniejącej infrastrukturze?Jak można zapewnić bezpieczeństwo danych i od czego zależy społeczny odbiór technologii stosowanych w smart city?Czy można mówić o Internecie Rzeczy jako o kolejnej warstwie infrastrukturalnej miasta?Kwestie te będą rozważane na przykładzie analizy koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej.Na powyższe pytania postaramy się poszukać wspólnie odpowiedzi w trakcie seminarium organizowanego przez interdyscyplinarny zespół z wydziałów: Architektury, Geodezji i Kartografii, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4 (Teren Centralny bis), sala 4.05, środa 22 marca 2023 godz. 15.15