Zapraszamy na kolejny wykład - Florian Urban z the Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art już w czwartek!

Czym są i jaki jest charakter "nowych kamienic" w miastach zachodniej Europy? O tym opowie Florian Urban w ten czwartek o 15.15 podczas wykładu pod tytułem "The New Tenement". 

Florian Urban, Ph.D. - profesor Mackintosh School of Architecture, Glasgow School of Art. Master of Fine Arts - University of the Arts in Berlin (1996), MA in Urban Planning - UCLA (2001), Ph.D. in History and Theory of Architecture - MIT (2006).

Od 2014 roku zajmuje się projektem badawczym "The New Tenement" ufundowanym przez Leverhulme Trust. Projekt analizuje nowe kamienice, czyli gęste, wielokondygnacyjne rezydencje miejskie, które budowano w europejskich miastach od lat 70. XX wieku. Jest to także dyskurs o życiu miejskim, które ewoluowało wraz z "powrotem do centrum miasta". Projekt koncentruje się na Berlinie, Kopenhadze, Glasgow, Rotterdamie i Wiedniu.

Badania analizują nowe kamienice w kontekście miasta post-funkcjonalistycznego i jego dzielnic o mieszanym przeznaczeniu, przebudowanych terenów przemysłowych i odnowionych nabrzeży. Pokazują, że budynki te są generatorami i wynikiem miejskiego środowiska charakteryzującego się wymianą informacji, a nie produkcją przemysłową, indywidualną ekspresją, a nie masową kulturą, widoczną historią, a nie całkowitą odnową, i wyraźną różnicą, a nie egalitaryzmem. Pokazują również, że nowe kamienice ewoluowały w państwie opiekuńczym, które w całej Europie znalazło się pod presją, ale wciąż do pewnego stopnia równoważy i kontroluje heterogeniczność i dysproporcje gospodarcze.