Zapraszamy na prezentacje specjalności

Zapraszamy do udziału w prezentacjach specjalności. W kolejnych dniach pojawią się szczegółowe informacje o terminach wszystkich prezentacji oraz sposobu dołączania do spotkań. 

Specjalność AiU1: Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce rozwoju

23.11.2020r. godz.12.15-13.15 (termin dodatkowy)
26.11.2020r. godz. 14.15-15.15 (termin podstawowy)
kod do Zespołu MS Teams SPECJALNOŚĆ AiU1: v1u63i3

List motywacyjny i portfolio prosimy przesłać do dnia 11 grudnia 2020r. do godz.13.00 w wersji elektronicznej na platformę MS Teams: Zespół AiU1, kanał PODANIA, PORTFOLIA, kod zespołu: a1eph7n lub na adres: a.wosko@post.pl

Więcej szczegółów w pliku informacyjnym: 

Specjalność AiU2: Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce do życia

25.11.2020r. godz. 16.15
link do prezentacji na platformie MS Teams: link

Specjalność A1: Architektura Idei

30.11.2020r. godz. 15:15
Prezentacja na temat specjalności:

SCIEZKA A1_studia magisterskie WA PW (1) (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 0 B)

kod do Zespołu MS Teams: vjoh96y

Specjalność A2: Architektura a środowisko zamieszkania

24.11.2020r. godz. 13:15 (termin podstawowy)
30.11.2020r. godz. 16.15 (termin dodatkowy)
kod do Zespołu MS Teams SPECJALNOŚĆ A2: 1qy7rbu
Spotkanie w zespole specA2 oznaczonym literą S na niebieskim polu zostało wpisane do kalendarza.
Prezentacja na temat specjalności:

Prezentacja Specjalnosc A2 '20 tekst 2 (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 0 B)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prowadzonych w ramach specjalności A2 "Architektura środowiska zamieszkiwania" prosimy o składanie aplikacji zawierających:
-list motywacyjny,
-prezentację najlepszych autorskich projektów: architektonicznego i urbanistycznego wykonanych w ramach studiów.
Aplikację należy umieścić na platformie Ms Teams w Zespole „SpecA2” na kanale ogólnym w zakładce Pliki w kartotece „aplikacje” lub przesłać na adres e-mail: jerzy.grochulski@pw.edu.pl do dnia 02.12.2020 r. (włącznie)
Kolejne kroki postępowania związane z procesem zapisywania się na zajęcia w Specjalności A2 przedstawione będą w następnym komunikacie.

Prezentacja Specjalnosc A2 '20 aplikacje (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 0 B)

Specjalność A3: Architektura technologii i struktury

30.11.2020r. godz. 15.15-16.00
kod do Zespołu MS Teams SPECJALNOŚĆ A3: hozr10x 

Specjalność AW: Wnętrza i Formy Przemysłowe w Architekturze i Urbanistyce

27.11.2020r. godz. 14.15
link do prezentacji na platformie MS Teams: link

Specjalność AI: Architektura Informacyjna

24.11.2020r. godz. 14.15
link do prezentacji na platformie MS Teams: link

Specjalność DA: Dziedzictwo Architektoniczne

26.11.2020r. godz. 15.15-16.00
kod do Zespołu MS Teams SPECJALNOŚĆ A3: qix4h1i

Szczegółowe informacje na temat regulaminu wyboru specjalności znajdują się na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Specjalnosci-studiow-magisterskich