Zapraszamy na prezentacje specjalności

Zapraszamy do udziału w prezentacjach specjalności. W kolejnych dniach pojawią się szczegółowe informacje o terminach wszystkich prezentacji oraz sposobu dołączania do spotkań. 

Specjalność Architektura i Urbanistyka 1 - Miasto jako miejsce rozwoju

Spotkanie odbędzie się w środę, 24 listopada, o godz. 16:15 za pośrednictwem platformy MS Teams.
Więcej informacji: https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Prezentacja-specjalnosci-AiU1-Miasto-jako-miejsce-rozwoju

Specjalność  Architektura i Urbanistyka 2 - Miasto jako miejsce do życia

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 listopada, o godz. 17:15 za pośrednictwem platformy MS Teams.
https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Prezentacja-specjalnosci-AiU2-Miasto-jako-miejsce-do-zycia

Specjalność Dziedzictwo Architektoniczne - Projektowanie w środowisku kulturowym

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 30 listopada, o godz. 19:15 za pośrednictwem platformy MS Teams. Dyżur informacyjny: 3.12.2021 godz. 18.15-19.00
Więcej informacji:  https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Prezentacja-specjalnosci-DA-Dziedzictwo-Architektoniczne-Projektowanie-w-srodowisku-kulturowym

Specjalność Architektura Wnętrz i Form Przemysłowych
01.12.2021 środa -  godz. 15.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2ZDgyZGMtZDEwYi00ZjVlLTgzY2MtN2EyMDEyMTQxZjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22c80a766a-9032-4332-8680-75b3d537e7c2%22%7d

Specjalność Architektura Technologii i Struktur
03.12.2021  piątek -  godz. 17.00
06.12.2021 piątek - godz.17.00

Uprzejmie zapraszamy w imieniu naszego zespołu na prezentacje specjalności A3 w wyznaczonych terminach. Kod dostępu do zespołu na MT : x23gc7m
https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Specjalnosc-A3-ARCHITEKTURA-TECHNOLOGII-I-STRUKTURY-KONTEKSTU-I-ZNACZENIA

Specjalność Architektura Środowiska Zamieszkiwania
24.11.2021 środa – godz.17.30 – 19.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjEzOTJiNTktZTk4ZS00OTQzLWIyNzEtOWI1OWI5MGNlNjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22c80a766a-9032-4332-8680-75b3d537e7c2%22%7d
01.11.2021 środa  - godz.17.30 – 19.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAxNTY0NTUtYjZlOC00MDRjLTk5MzMtYjY2YTJiYTljZjg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22c80a766a-9032-4332-8680-75b3d537e7c2%22%7d
 

Specjalność Architektura Informacyjna
06.12.2021 poniedziałek – godz.19.00
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYyYWZkMWQtOWQ3Zi00ODU4LWI5MDItYmMyODlmNmQ0MmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%221044f309-19d6-45d8-8457-17c749a48f1f%22%7d

Specjalność Architektura Idei
03.12.2021 piątek – godz. 15.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFiMmVmYWYtOTg0Ni00NWI1LThiMzktMDljYmRmYzYwOGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22c80a766a-9032-4332-8680-75b3d537e7c2%22%7d
https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Aktualnosci/Specjalnosc-A1-Architektura-idei-spotkanie-informacyjne-oraz-zapisy

Kod składania aplikacji na specjalność A1 (zgodnie z informacją w zaproszeniu): j47237z