Zapraszamy na wykład "Designing Partnership" prof. Lawrence Barth'a

Zapraszamy na wykład "Designing Partnership" prof. Lawrence Barth'a z Architectural Association School of Architecture, Londyn.Wykład w języku angielskim, audytorium 103, pierwsze piętro budynku WAPW, Koszykowa 55.

LAWRENCE BARTH Studiował urbanistykę w Kalifornii, Niemczech i Kanadzie. Wykładał w Programie Mieszkalnictwa i Urbanistyki na Architectural Association Graduate School. Doradza w kwestiach urbanistycznych miastom, architektom i architektom krajobrazu przy dużych projektach miejskich. Doradca Zarządu INTA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Miast i członek Międzynarodowej Rady Doradczej Fundación Metropoli w Madrycie oraz członek Międzynarodowej Rady Doradczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. Przed dołączeniem do AA w 1999 r. wykładał na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Essex, rozwijał kursy socjologii politycznej oraz uczył w Birkbeck College na Uniwersytecie Londyńskim.
Badania i publikacje Badania koncentrowały się na związkach urbanistyki i polityki. Tematy w obszarze życia miejskiego, a także problemów społecznych.
Publikował na temat dzieł J.F. Lyotarda, M. de Certeau i M. Foucaulta. Ostatnie publikacje koncentrują się na typowaniu, strategii i decyzji miejskiej. Jego obecne zainteresowania badawcze to projekty mieszkaniowe, osiedla i usługi. Pracował jako konsultant ds. planowania urbanistycznego przy projektach architektonicznych. Ostatnio wspomagał prace nad planami rozwoju Singapore Science Parks I & II, wraz z S333 Architecture and Urbanism, i kontynuuje konsultacje przy innych projektach w Europie i Azji.
English:
LAWRENCE BARTH Studied urbanism in California, Germany, and Canada. Lectures in the Housing and Urbanism Programme at the Architectural Association Graduate School. Consultant urbanist to cities, architects, and landscape architects on large urban projects. Advisor to the Board of INTA, the International Urban Development Association, a member of the International Advisory Council for the Fundación Metropoli in Madrid, and serves on the International Advisory Panel of the Vysokovsky Graduate School of Urbanism at the Higher School of Economics, Moscow. Before coming to the AA in 1999, lectured in the Department of Sociology, University of Essex, developing courses in political sociology and urban studies, and also lectured in the political sociology of cities at Birkbeck College, University of London.
Research and Publications Research has focused on the intersection of urbanism and political reason, with particular emphasis on the genealogy of 20th Century planning and urbanism. Themes within this research have also included the analysis and reorientation of contemporary critical thought toward the urban domain, as well as the reconsideration of classic social and political writings in light of urban issues.
He has published on the writings of J.F. Lyotard, M. de Certeau, and M. Foucault. Recent publications focus on the relation between design, strategy, and urban decision making, with an emphasis upon the role of typological reasoning in urbanism. His current research interests have turned toward new approaches to housing design, neighbourhoods, and service delivery, and in particular upon the growing interest in a sharing economy. He has worked as consultant urbanist for architectural offices on issues of urban planning, process, and strategy. He recently completed plans for the strategic intensification of Singapore Science Parks I&II, together with S333 Architecture and Urbanism, and continues consulting on other projects in Europe and Asia.