Zapraszamy na wykład - Regenerative Design in Digital Practice - Emanuele Naboni

Zapraszamy do udziału w Wykładzie, który wygłosi Emanuele Naboni z KADK w Kopenhadze. Wykład poświęcony będzie tematyce projektowania regeneratywnego, przy użyciu nowoczesnych cyfrowych metod projektowania. Projektowanie Regeneratywne to szersze spojrzenie na problem projektowania w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju. 

Budynki oraz sposób, w jaki je projektujemy, budujemy i użytkujemy, w znacznym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu, których jesteśmy świadkami. Podejście regeneratywne może to zmienić, poprzez włączanie budynków do rozwiązań i strategii związanych z działaniami proklimatycznymi. Być może zrównoważony rozwój nie jest podróżą, lecz stanem równowagi opartym na oddawaniu tego, co zabieramy.

Data: 19.11.19 godz. 15.15
Lokalizacja: Wydział Architektury

Wykład jest częścią konferencji Redefining Cities in View of Climatic Changes, która jest organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w dniach 20-21.11.19

Wstęp wolny
Wykład w języku angielskim

Emanuele Naboni
Assoc. Prof. Arch., Institute of Architectural Design and Technology of the Royal Danish Academy in Copenhagen (KADK)

Specjalizuje się w projektowaniu, nauczaniu i badaniu projektowania zrównoważonego w różnych skalach: na poziomie całych miast, dzielnic, osiedli czy budynków, a także w skali detali i rozwiązań materiałowych. Emanuele pełnił rolę Profesora Wizytującego na ETH Future Cities Lab w Singapurze, na EPFL w Lozannie, na South East University w Nanjing, a także na University of California Berkeley i na Architectural Association w Londynie. Ponadto wykładał na wielu uniwersytetach, takich jak np. TU Delft, Aalto University czy National University w Singapurze. Emanuele Naboni pracuje od wielu lat w obszarze projektowanie w obliczu zmian klimatycznych, zajmując się także konsultingiem dla wielu biur architektonicznych. Przed rozpoczęciem pracy naukowej pracował także przez wiele lat w dziale "Performance Design Studio" w Skidmore, Owings and Merrill LLP w San Francisco.