Zapraszamy na wystawę projektów magisterskich

Wystawa rozpoczyna się 19 września i trwa do 12 października 2018 - sala 201 (im. prof. S. Bryły).

Celem pracy teoretycznej jest wykazanie umiejętności formułowania problemu architektonicznego/urbanistycznego oraz jego analizy i wyciągnięcia wniosków możliwych do wykorzystania w procesie projektowym. 

Dlatego też praca teoretyczna powinna dotyczyć aktualnego problemu projektowego o charakterze ogólnym zilustrowanego wybranymi konkretnymi przykładami. Powinna być zakończona wnioskami, które zostaną wykorzystane/zweryfikowane w części projektowej.

Opracowanie to składa się z części tekstowej i graficznej. Część graficzną stanowią plansze przygotowane według wymogów regulaminu dyplomów magisterskich, w zakresie umożliwiającym pełne zaprezentowanie koncepcji. Część tekstowa stanowi opis projektu w zakresie analogicznym do opisu dyplomu inżynierskiego.