Studia I stopnia

Ranking (pdf, 129,97 kB)

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
50

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim muszą poświadczyć swoją znajomość tego języka poprzez wynik matury na poziomi rozszerzonym przynajmniej 80% lub certyfikat językowy. Lista dopuszczalnych certyfikatów znajduje się tutaj: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-w-jezyku-angielskim
Ponieważ wyniki matur niekiedy odbiegają od spodziewanych, radzimy zawczasu zadbać o certyfikat. 

REJESTRACJA

Rejestracja Kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2021 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

REKRUTACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:
- zadanie graficzne
- rozmowę kwalifikacyjną

31 maja 2021 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania  na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać drogą mailową w terminie do dnia 5 czerwca 2021 r.

Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.
Wyniki zostaną przesłane na Indywidualne Konto Rekrutacyjne Kandydata w dniu 15 czerwca.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w dniach 21 - 28 czerwca 2021 r. - termin zostanie Kandydatom wyznaczony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i nie można go zmieniać. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej;

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 1 lipca 2021 r. w postaci komunikatów przesłanych na Indywidualne Konta Rekrutacyjne.

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2021 r. zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do wgrania na IKR skanów świadectw maturalnych i certyfikatów językowych

***

AKTUALIZACJA Z 27.05.2021

W poniedziałek 31 maja Kandydaci uprawnieni do udziału w sprawdzianie otrzymają zadania.

Zadanie w tym roku ma charakter rysunkowy, technika i format prac są dowolne.

***

AKTUALIZACJA Z 14.06.2021

Szanowni Państwo, oto wyniki sprawdzianu Kandydatów polskich

A to lista uprawnionych do przystąpienia do II etapu z uwzględnieniem Kandydatów, nie mających polskiego obywatelstwa. Próg punktowy wyniósł 32

Uprawnieni Kandydaci wkrótce dostaną informacje o terminach rozmów kwalifikacyjnych

***

AKTUALIZACJA Z 18.06.2021
Wszyscy Kandydaci, uprawnieni do II etapu reekrutacji otrzymali maile z terminem rozmowy kwalifikacyjnej - prosimy o sprawdzenie poczty (także spamu).
Ci z Państwa, którzy jeszcze nie potwierdzili udziału w rozmowie, proszeni są o niezwłoczne potwierdzenie!

***

AKTUALIZACJA Z 29.06.2021

Wyniki po II etapie

Lista numeryczna (pdf, 129,94 kB)
Ranking (pdf, 129,97 kB)

Próg punktowy, niezbędny do zakwalifikowania na studia wyniósł w tym roku 72
Zdecydowaliśmy się też wprowadzić listę rezerwową. Tutaj próg punktowy to 65

Zakwalifikowani (pdf, 131,37 kB)
Zakwalifikowani z listy CWM (pdf, 68,45 kB)
Lista rezerwowa (pdf, 64,00 kB)

Kandydaci zakwalifikowani
Aby potwierdzić wolę podjęcia studiów na WAPW muszą Państwo do 31 sierpnia 2021 wgrać na swoje Indywidualne Konta Rekrutacyjne skany lub zdjęcia matur oraz certyfikatów językowych. W przypadku wyniku matury rozszerzonej z języka angielskiego na poziomie 80 % i więcej albo matury anglojęzycznej skan ceryfikatu nie jest wymagany.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji, aby nie blokować miejsc osobom z listy rezerowej

O terminie składania oryginałów dokumentów poinformujemy Państwa później.

Tych z Państwa, którzy zdecydują się na podjęcie studiów w lipcu, zapraszamy na plener malarski

Kandydaci z listy rezerwowej
W przypadku zwolnienia miejsc poinformujemy Państwa na początku września drogą mailową o zakwalifikowaniu na studia.

Składanie dokumentów w wersji papierowej odbędzie się w dniach 13-15 września w godzinach 9-15. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez Pełnomocnika.
Listę dokumentów i druk pełnomocnictwa znajdą Państwo tutaj:https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow

AKTUALIZACJA Z 30.07.2021

Sznowni Państwo,
w związku z tym, że aż 17 osób, zakwalifikowanych na studia anglojęzyczne I stopnia złożyło dokumenty na studia jednolite, we wrześniu będziemy mogli zaprosić do składania dokumentów także Kandydatów z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa - zgodnie z obietnicą - drogą mailową

AKTUALIZACJA Z 3.09.2021

Składanie dokumentów w wersji papierowej odbędzie się w dniach 13-15 września w godzinach 9-15. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przez Pełnomocnika.
Listę dokumentów i druk pełnomocnictwa znajdą Państwo tutaj:https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow

W związku ze zwolnieniem miejsc osoby z listy rezerwowej otrzymały w systemie status "Zakwalifikowani". Prosimy o potwierdzenie woli studiowania poprzez wgranie do systemu skanu matury do 6 września

AKTUALIZACJA z 7.09.2021

Prosimy o złożenie papierowych wersji dokumentów w dniach 13-15 września w godzinach 9-13.
Osoby poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu w III turze proszone są o wgranie skanów matury do 8 września do godz. 24.00

***

AKTUALIZACJA Z 13.09.2021
Zapraszamy do składania dokumentów osoby z poniższej listy. Jest to lista studentów z polskiego systemu rekrutacyjnego, nie obejmuje studentów zagranicznych, których owowiązują odrębne procedury.