Studia I stopnia

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

W roku akademickim 2024/2025Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025
50

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Informacje z poczty pantoflowej nie są dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wiążące i nie mogą być powodem do odwołań.

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji, ponieważ pracownicy tych jednostek nie zajmują się rekrutacją - bardzo prosimy, abyście Państwo tam nie dzwonili!

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rejestracja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną w dniach – 29 kwietnia - 24 maja 2024. Adres strony: https://irk.pw.edu.pl/pl/
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można będzie dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej, na której dokonywane będą zapisy, w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

O przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
- posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, lub
- posiadają maturę lub dyplom wydany w szkole anglojęzycznej lub na studiach anglojęzycznych, lub posiadają maturę IB/EB, lub
- zdawali egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym lub w klasie dwujęzycznej, lub
uzyskali wynik egzaminu maturalnego w ramach tzw. nowej matury na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynoszący co najmniej 80%

 Lista dopuszczalnych certyfikatów znajduje się tutaj: 

Ponieważ wyniki matur niekiedy odbiegają od spodziewanych, radzimy zawczasu zadbać o certyfikat. 

Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej, na której Kandydaci będą się zapisywać na studia, w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Zapisy dla obcokrajowców: https://www.cwm.pw.edu.pl/en

REKRUTACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:
- zadanie graficzne
- rozmowę kwalifikacyjną

3 czerwca 2024 r. Kandydatom zostaną przesłane zadania  na podane wcześniej adresy mailowe (prosimy o sprawdzanie zarówno głównej skrzynki odbiorczej, jak i spamu!); wykonane zadania należy odesłać drogą mailową w terminie do dnia 8 czerwca 2024 r. Jeśli zadanie nie pojawi się w Państwa poczcie mailowej do godz. 23.59, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na adres rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

Example of TASK (pdf, 122,61 kB)

Anonimowe, zakodowane prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół oceniający w skali 60-punktowej.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału w dniu 18 czerwca 2024.

75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywały online w dniach 26-28 czerwca 2024 r. - termin zostanie Kandydatom wyznaczony przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i nie można go zmieniać. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40 punktowej;

Decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone w dniu 3 lipca 2024 r. na stronie internetowej Wydziału

25-26 lipca 2024 do godziny 15.00 zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do złożenia dokumentów ( w tym certyfikatów językowych) na Wydziale. Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z podjęcia studiów. Lista dokumentów w załączonym linku: https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Skladanie-dokumentow-po-zakwalifikowaniu

***

Informacja o opłatach dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2024
- obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej - także Polacy: 4915 zł za semestr
- pozostali: 5410 EURO za semestr

***

AKTUALIZACJA Z 24.05.2024

Szanowni Państwo, 
przypominamy, że dziś upływa termin rejestracji na studia i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Uwzględnimy wszystkie zgłoszenia i opłaty dokonane do końca dnia.

Księgowanie wpłat może trwać do 2 dni roboczych, zatem prosimy, abyście Państwo się nie niepokoili, jeśli Państwa status w systemie nie zmieni się od razu. 
Listę osób zakwalifikowanych na egzamin (tylko numery ID z systemu IRK) ogłosimy we wtorek 28 maja. 

***

AKTUALIZACJA Z 28.05.2024

Oto listy z systemu IRK uprawnionych do udziału w sprawdzianie 

***

AKTUALIZACJA Z 3.06.2024

Zadanie egzaminacyjne zostało wysłane do wszystkich uprawnionych osób. Jeśli nie widzą Państwo zadania w swoich skrzynkach mailowych, prosimy o sprawdzenie spamu, a w przypadku braku zadania w jakimkolwiek folderze poczty - kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

***

AKTUALIZACJA Z 18.06.2024

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki I etapu sprawdzianu dla osób zapisanych w systemie IRK. Minimalna liczba punktów uprawniająca do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych wynosi 36.
Wkrótce otrzymają Państwo informacje o terminach rozmów - wraz z linkiem do spotkań na platformie Teams

***

AKTUALIZACJA Z 1.07.2024

Szanowni Państwo, a tak kształtują się wyniki po II etapie. Minimalna liczba punktów do uzyskania kwalifikacji wynosi 69