Studia jednolite

W roku akademickim 2020/2021 zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że taka oferta lepiej, niż dotychczasowy system dwustopniowy, odpowiada potrzebom kształcenia architektów. Daje ona szansę odbycia studiów o spójnym i przemyślanym programie, stanowiących solidną podstawę przygotowującą do przyszłego zawodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawód architekta, do którego Państwo aspirujecie, należy do grupy zawodów regulowanych. Wspomniana spójność koncepcji całego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim, przygotowanego w jednej instytucji, ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Oferujemy:

- bezpłatną edukację na wysokim poziomie przez sześć lat;

- spójny, odpowiadający określonemu prawnie standardowi program studiów, umożliwiający bezproblemowe uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu architekta;

- ciągłość i stabilność procesu kształcenia bez konieczności ponownego udziału w procesie rekrutacji na studia II stopnia po uzyskaniu dyplomu inżyniera;

- możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżyniera i magistra na podstawie jednego dyplomu;

- semestralne lub roczne studia za granicą w ramach wymian międzynarodowych z licznymi uczelniami partnerskimi;

- na wyższych latach studiów wybór z szerokiej oferty specjalności, pozwalającej rozwijać Państwa zainteresowania – od konserwacji zabytków po projektowanie parametryczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
100 

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Informacje z poczty pantoflowej nie są dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wiążące i nie mogą być powodem do odwołań.

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rejestracja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2021 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Uwaga!
W dniach 5 maja-30 czerwca Kandydaci powinni przesłać na swoje Indywidualne Konta Rekrutacyjne (IKR) tzw. stare matury i certyfikaty językowe, o ile takowe mają
W dniach 5 maja-6 lipca należy przesłać na IKR dyplomy IB lub EB lub inne świadectwa ukończenia szkoły średniej wydane poza polskim systemem edukacji - o ile Kandydaci takim świadectwem dysponują

KWALIFIKACJA

Na studia  zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez Kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

- sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z  dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u Kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

- czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 5 czerwca 2021 r. w godz. 9.00-11.00

Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian zostanie przeprowadzony w trybie online. O sposobie przeprowadzenia sprawdzianu i koniecznych wymaganiach sprzętowych poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu: 130

DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w dniach 31 maja - 4 czerwca 2021 r. na udostępnioną Kandydatom platformę Moodle dokumentacji graficznej w formie plików jpg, pdf lub MP4, prezentującej ich zainteresowania w postaci 5 prac własnych. Tematyka prac i sposób wykonania są dowolne. Uwaga: zabronione jest umieszczanie na pracach imienia, nazwiska, inicjałów bądź pseudonimu Kandydata.
O sposobie dostarczenia dokumentacji graficznej poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów za dokumentację graficzną: 70

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niewgranie dokumentacji graficznej równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI
Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający.

Wyniki zostaną przesłane w dniu 15 czerwca na Indywidualne Konto Kandydata.

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

15 czerwca 2021 r. ogłoszona zostanie lista Kandydatów, którzy uzyskają przynajmniej 30 % możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, którzy będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji, polegającym na dostarczeniu wyników matur.

12 lipca 2021 r.: ogłoszenie ostatecznych wyników

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

5 maja - 6 lipca - samodzielne wpisywanie na IKR wyników egzaminu maturalnego
W dniach 13 lipca-16 lipca godz. 15.00 zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów jako potwierdzenia woli podjęcia studiów na WAPW - dokumenty należy dostarczyć w formie fizycznej osobiście lub przez Pełnomocnika.
Listę dokumentów i druk pełnomocnictwa znajdą Państwo tutaj:https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite/Skladanie-dokumentow

Tutaj natomiast jest poradnik dla Kandydatów i Studentów naszej uczelni: KLIK

***

AKTUALIZACJA Z 20.05.2021

Regulamin sprawdzianu

W dniu 1 czerwca 2021 o godzinie 15.30 zapraszamy Państwa na sprawdzian próbny. Sprawdzian nie jest obowiązkowy, ale pozwoli Państw zapoznać się z platformami, z których będą Państwo korzystali podczas docelowego sprawdzianu.

Informacje praktyczne do sprawdzianu w dniu 5 czerwca 2021

- Sprawdzian składa się z 11 zadań. Dziesięć z nich to zadania logiczne i logiczno-geometryczne. Jedno zadanie ma charakter rysunkowy – konieczne będzie wykonanie dwóch prac i wgranie ich na platformę Moodle
- Prosimy o przygotowanie kilku kartek białego papieru formatu A4 (dwie posłużą do wykonania zadania rysunkowego, pozostałe na brudnopisy), miękkich ołówków i gumek.

- Sugerowany czas na wykonanie zadań – po około 4-5 minut na zadania logiczne i logiczno-geometryczne i 45 minut na zadanie rysunkowe.

- Dodatkowo dostaną Państwo 15 minut na kwestie techniczne: zrobienie zdjęć / skanów wykonanych przez Państwa rysunków z zdania rysunkowego i wgranie ich na platformę. Po tym czasie sprawdzian się zamknie automatycznie.

- Jeśli jedyna kamera, jaką Państwo posiadają, to kamera w telefonie, którym będą Państwo wykonywać zdjęcia, możecie Państwo na czas fotografowania odłączyć kamerę. Po zrobieniu zdjęcia prosimy koniecznie uruchomić ją ponownie.

- Kolejność zadań będzie losowa, różna u rożnych Kandydatów.

- UWAGA! Nie będzie powrotu do wykonanych zadań!

Nie przewidujemy problemów technicznych z platformami, gdyby jednak takowe się pojawiły, prosimy o screeny / fotografie, na których będą widoczne data, godzina i wskazywany przez Państwa problem.

Wydział nie ponosi odpowiedzialności za problemy Kandydatów z dostępem do sieci

***

AKTUALIZACJA Z 27.05.2021

Numery Kandydatów uprawnionych do udziału w sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji 

Wkrótce zostanie Państwu udostępniona platforma Moodle. Znajdą tam Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat sprawdziany próbnego, sprawdzianu właściwego oraz sposobu wgrywania dokumentacji graficznej. Prosimy o uważne czytanie instrukcji.

Uwaga! Prosimy, abyście Państwo używali numeru Kandydata podczas logowania się na spotkania na platformie Teams. 

***

AKTUALIZACJA Z 30.05.2021

Wszyscy Kandydaci, uprawnieni do wzięcia udziału w sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji, mają już założone konta na platformie Moodle.

W przypadku problemów (np. braku maila z informacją o koncie), prosimy wejść na https://rekrutacja.arch.pw.edu.pl/login/forgot_password.php i tam wpisać numer kandydata lub adres e-mail

***

AKTUALIZACJA Z 2.06.2021

Sugerowane rozwiązania problemu logowania na MS Teams z użyciem numeru Kandydata:
- wylogowanie z aplikacji i użycie przeglądarki;
- zmiana przeglądarki - Mozilla Firefox może sprawiać kłopoty.
Jeśli  po wypróbowaniu wszystkich opcji nie uda się Państwu mimo wszystko zmienić nazwy użytkownika na numer Kandydata, prosimy przystąpić do sprawdzianu zalogowani imieniem i nazwiskiem

Uwaga! Prosimy o uważne przeczytanie objaśnień umieszczonych na platformie Moodle! Wszystkie kwestie, związane ze sprawdzianem i wgrywaniem dokumentacji graficznej, zostały tam dokładnie wytłumaczone

***

AKTUALIZACJA Z 14.06.2021

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki sprawdzianu i punkty za portfolio:

A tak obecnie przedstawia się ranking - jednak proponujemy się do niego nie przywiązywać przed wprowadzeniem punktów za matury:

Studia jednolite, ranking (pdf, 947,03 kB)

Uzyskane punkty wkrótce będą widoczne na Państwa IKR-ach

***

AKTUALIZACJA Z 7.07.2021

Szanowni Państwo, jak pisaliśmy powyżej, Wydział Architektury nie jest administratorem systemu Zapisy. Nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu pomocy w sprawie wpisywania wyników matur.

Bardzo prosimy o zgłaszanie problemów do Biura Przyjęć na Studia:  rekrutacja.bps@pw.edu.pl

***

AKTUALIZACJA Z 9.07.2021

Szanowni Państwo,
w poniedziałek 12 lipca 2021 ogłosimy listę osób zakwalifikowanych w I turze. Uczynimy to niezłocznie po przeliczeniu punktów przez system - prosimy nie dzwonić na Wydział!

W dniach 13-16 lipca 2021 do godz. 15.00 zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do złożenia dokumentów na Wydziale - w holu na parterze, po prawej stronie od wejścia.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonych dniach jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów!

Spis wymaganych dokumentów:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) oraz kopia do pozostawienia na Wydziale,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.) - oryginał do wglądu, kopia do pozostawienia na Wydziale.

Dokumenty zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych - w naszym przypadku Pracowników dziekanatu, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:
- przynieść własny długopis;
- wchodząc na Wydział zdezynfekować ręce oraz zmierzyć sobie temperaturę w urządzeniu, które znajduje się obok portierni;
- na Wydziale przebywać w maseczce, zasłaniającej nos i usta;
- zachowywać odległość 1,5 metra od pozostałych oczekujących osób; 
- w miarę możliwości, aby uniknąć nadmiernego zgromadzenia oczekujących, prosimy przybywać na Wydział w następującym porządku:
Kandydaci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do J: godz. 9.00-11.00
Kandydaci o nazwiskach zaczynających się na litery od K do O: godz. 11.00-13.00
Kandydaci o nazwiskach zaczynających się na litery od P do Ż: godz. 13.00-15.00

Jeśli nie mogą Państwo przybyć na Wydział osobiście w wyznaczonych dniach, mogą Państwo złożyć dokumenty przez pełnomocnika - tu jest druk pełnomocnictwa do pobrania: https://www.pw.edu.pl/content/download/27427/160044/file/Pe%C5%82nomocnictwo%202021%202022.pdf 
Pełnomocnictwo nie wymaga poświadczenia notarialnego, pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości wskazany w pełnomocnictwie

***

AKTUALIZACJA Z 12.07.2021

Szanowni Państwo, oto wyniki:

Zakwalifkowani w I turze (pdf, 198,15 kB)

Zakwalifikowanym Kandydatom gratulujemy i zapraszamy na Wydział z dokumentami - zgodnie z wytycznymi powyżej. 
Niezłożenie dokumentów równoznaczne jest z rezygnacją z podjęcia studiów!
Deadline to 16 lipca 2021 godz. 15.00

Zachęcamy do udziału w plenerze, organizowanym przez Koło Rysunku i Zerówce - inicjatywie naszego WRS-u

Skierowania na badania lekarskie muszą Państwo pobrać ze swoich IKR-ów. Informacje na temat badań znajdą Państwo tutaj: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-I-stopnia/Badania-lekarskie-dla-kandydatow-na-studia

Punktacja ogólna:

Lista numeryczna (pdf, 876,74 kB)
Ranking (pdf, 876,12 kB)

***

AKTUALIZACJA Z 19.07.2021

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że nie wszyscy Kandydaci, zakwalifikowani w I turze, złożyli dokumenty, pozostały nam wolne miejsca i organizujemy II turę naboru na jednolite studia magisterskie.
Próg w II turze wynosi 248 punktów

Jutro wywiesimy listę zakwalifikowanych osób, zostanie również zmieniony status tych Kandydatów na IKR-ach.

Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do złożenia dokumentów w gmachu Wydziału Architektury w dniach 21-23 lipca w godz. 9.00-15.00.
Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

AKTUALIZACJA Z 20.07.2021

Zakwalifikowani w II turze (pdf, 66,83 kB)

AKTUALIZACJA Z 26.07.2021

Nadal są wolne miejsca - limit punktów w III turze wynosi 246 punktów

Zakwalifikowani w III turze (pdf, 66,57 kB)

Kandydatów zapraszamy do złożenia dokumentów na Wydziale w dniach 27-28 lipca w godz. 9.00-15.00
Składanie dokumentów po tym terminie nie będzie możliwe

Powyższy limit jest ostateczny, Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów nie zostaną zakwalifikowani

AKTUALIZACJA Z 29.07.2021