Studia jednolite

W roku akademickim 2020/2021 zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że taka oferta lepiej, niż dotychczasowy system dwustopniowy, odpowiada potrzebom kształcenia architektów. Daje ona szansę odbycia studiów o spójnym i przemyślanym programie, stanowiących solidną podstawę przygotowującą do przyszłego zawodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawód architekta, do którego Państwo aspirujecie, należy do grupy zawodów regulowanych. Wspomniana spójność koncepcji całego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim, przygotowanego w jednej instytucji, ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Oferujemy:

- bezpłatną edukację na wysokim poziomie przez sześć lat;

- spójny, odpowiadający określonemu prawnie standardowi program studiów, umożliwiający bezproblemowe uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu architekta;

- ciągłość i stabilność procesu kształcenia bez konieczności ponownego udziału w procesie rekrutacji na studia II stopnia po uzyskaniu dyplomu inżyniera;

- możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżyniera i magistra na podstawie jednego dyplomu;

- semestralne lub roczne studia za granicą w ramach wymian międzynarodowych z licznymi uczelniami partnerskimi;

- na wyższych latach studiów wybór z szerokiej oferty specjalności, pozwalającej rozwijać Państwa zainteresowania – od konserwacji zabytków po projektowanie parametryczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
100 

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Informacje z poczty pantoflowej nie są dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wiążące i nie mogą być powodem do odwołań.

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rejestracja kandydatów odbędzie się w systemie drogą elektroniczną w dniach – 1-19 czerwca 2020 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Rejestracja po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Na studia  zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez Kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

- sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z  dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u Kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

- czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 4 lipca 2020 r. w godz. 9.00-11.00

Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian zostanie przeprowadzony w trybie online na platformie e-learningowej oraz jednocześnie w formie wideokonferencji.
Platforma zostanie udostępniona Kandydatom w dniu 30 czerwca wraz z:
- instrukcją obsługi
- zadaniem testowym do wykonania w dniu 1 lipca
- listą materiałów i przyborów do wykonania sprawdzianu.
O dostępie do platformy Kandydaci zostaną poinformowani drogą mejlową na adresy podane w procesie rejestracji. Prosimy o sprawdzanie skrzynek (także spamu).

Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu: 130

DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Kandydaci zobowiązani są do wgrania w dniach 1 - 3 lipca 2020 r. na udostępnioną platformę e-learningową dokumentacji graficznej, prezentującej ich zainteresowania w postaci 5 prac własnych. Tematyka prac i sposób wykonania są dowolne.

Maksymalna liczba punktów za dokumentację graficzną: 70

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niewgranie dokumentacji graficznej równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI
Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający.

Wyniki zostaną przesłane w dniu 14 lipca na Indywidualne Konto Kandydata.

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

KOLEJNE ETAPY PROCESU REKRUTACYJNEGO ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE

Pytania prosimy kierować na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 24 CZERWCA 2020

Listy osób uprawnionych do udziału w sprawdzianie:
- Lista z systemu Rekrutacja:

- Lista z systemu CWM - tu ze względów technicznych Kandydatom zostały nadane numery, które zostaną wprowadzone do systemu Moodle:

Lista z systemu CWM (pdf, 178,36 kB)

ZADANIE TESTOWE

W dniu 1 lipca w godzinach 15.00-16.00 zapraszamy do przeprowadzenia z nami próby egzaminu w warunkach identycznych, jak na właściwym sprawdzianie.

W platformie Moodle znajdą Państwo stosowne instrukcje.

Wykonanie zadania testowego nie jest obowiązkowe i nie będzie oceniane. Zachęcamy do udziału, ponieważ pozwoli to Państwu przetestować rozwiązania techniczne.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

W tym roku szczególną uwagę skierujemy na sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego myślenia Kandydatów

Wykaz materiałów potrzebnych do wykonania zadania:

- gładki papier formatu A4 x 5. Gramatura papieru jest nieistotna, może to być cienki papier do drukarki

- ołówek

- temperówka

-  gumka

- linijka 20-30 cm

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 2 LIPCA 2020

Dokumentacja graficzna: 

Jak dotąd niewielu z Państwa wgrało portfolia – zalecamy nie czekać do ostatniej chwili, żeby nie spowodować przeciążenia serwera. Termin wgrywania upływa 3 lipca! 

Problemy z siecią i platformą Moodle:

- w razie chwilowej utraty sygnału podczas sprawdzianu prosimy ponownie dołączyć do spotkania na MS Teams oraz zalogować się do Moodle. Nikt nie zostanie zdyskwalifikowany za zniknięcie z ekranu na krótki czas 

- problemy z dostępem do platform proszę zgłaszać na numer telefonu podany w regulaminie - członek komisji będzie tam dyżurował przez cały czas trwania sprawdzianu. Jeżeli telefon będzie zajęty, można wysłać prośbę o pomoc na adres: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl

- jeżeli mają Państwo problem z zalogowaniem się do Moodle z powodu niezapamiętania hasła, na stronie do logowania jest link “Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?", który umożliwia jego zresetowanie. Należy tam podać mail wpisywany przy rejestracji

- Powyższy link dotyczy również osób, które nie znalazły maila dotyczącego założenia konta na platformie Moodle. Należy tam podać mail podany przy rejestracji 

Sprawdzian: 

- do Moodle można zalogować się wcześniej, samo zadanie zostanie otwarte o godz. 9.30 

- aktywne linki do spotkania na MS Teams będą udostępnione przy zadaniu w Moodle (a nie w instrukcji obsługi!) 

- spotkanie na MS Teams rozpoczniemy o godz. 8.45, prosimy o cierpliwość w dołączaniu do spotkania - niekiedy będziemy musieli zweryfikować tożsamość Kandydata, co może potrwać 

- w miarę możliwości prosimy logować się na MS Teams numerem Kandydata. Login typu „Józek”, “1234@ktotam.pl” lub zalogowanie się jako Gość / Nieznany użytkownik uniemożliwia identyfikację 

- przed sprawdzianem mogą Państwo jeszcze zadawać ostatnie pytania o sprawy organizacyjne; w trakcie sprawdzianu prowadzący wyłączą Państwu mikrofony, abyście sobie nie przeszkadzali nawzajem 

- podczas próbnego sprawdzianu część z Państwa nie uruchomiła kamer – na sprawdzianie użycie kamery jest KONIECZNE (kamera może być w telefonie)

- ilość i rodzaj przyborów papierniczych (twardość ołówków, kształt gumek) zgromadzonych do wykonania pracy jest dowolna 

- można szkicować, sporządzać brudnopisy – narzędzia do szkicowania są dowolne, można używać długopisów, kolorowych flamastrów, kredek itp. – nie będziemy tego sprawdzać 

I najważniejsze - proszę się wyspać i nie denerwować. Będzie dobrze!

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 6 LIPCA 2020

Prosimy o zgłaszanie udokumentowanych problemów technicznych podczas egzaminu najpóźniej do wtorku 7 lipca.

Po tym terminie odwołania nie będą rozpatrywane.

A na zdjęciu poniżej rozwiązanie Państwa ulubionego zadania egzaminacyjnego (proszę w nie kliknąć - wtedy się powiększy).

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 14 LIPCA 2020
Szanowni Kandydaci,uprzejmie informujemy, że ranking zostanie opublikowany po wprowadzeniu przez Państwa wyników matur.
Zdecydowaliśmy się nie publikować rankingu na tym etapie ze względu na doświadczenia zeszłorocznej rekrutacji, kiedy to punkty z matury znacząco zmieniły pozycję wielu Kandydatów. Nie widzimy racjonalnych przesłanek do ogłaszania listy, która nie odzwierciedla szans Kandydatów na studiowanie na naszym Wydziale. 

***

WYNIKI KWALIFIKACJI I SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Ostateczne wyniki kwalifikacji na jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 18 sierpnia 2020.

Kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani potwierdzić wolę studiowania poprzez wgranie na swoje Indywidualne Konta Rekrutacyjne skanu / fotografii matury do 21 sierpnia 2020. Niewgranie skanu / fotografii matury jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów! Kandydat, który nie dopełni tego obowiązku zostanie usunięty z listy zakwalifikowanych na studia i nie może brać udziału w kolejnych turach rekrutacji.

W przypadku niewykorzystania miejsc zostaną uruchomione najwyżej dwie dodatkowe tury rekrutacji w następujących terminach:
- 24-26 sierpnia 2020 z obowiązkiem potwierdzenia woli studiowania poprzez wgranie na IKR skanu / fotografii matury do 26 sierpnia 2020 do godziny 15.00
- 27-28 sierpnia 2020 z obowiązkiem potwierdzenia woli studiowania poprzez wgranie na IKR skanu / fotografii matury do 28 sierpnia 2020 do godziny 15.00

Terminy składania dokumentów papierowych zostaną podane później.
Kandydaci składający dokumenty są zobowiązani do:
- okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia tożsamości;
- okazania oryginału świadectwa maturalnego;
- dostarczenia kopii i okazania oryginału certyfikatu językowego (jeśli dotyczy);
- dostarczenia dwóch aktualnych fotografii, wykonanych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 11 SIERPNIA 2020

W związku z ogłoszeniem wyników matur prosimy o niezwłoczne wpisanie wyników do systemu.

Uwaga! Skany dyplomów maturalnych wgrywać będą tylko Kandydaci, którzy po przeliczeniu wyników matury na punkty rekrutacyjne otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 17 SIERPNIA 2020

Drodzy Kandydaci, oto wyniki i ranking po II etapie:

- próg punktowy w I turze wynosi 258 punktów

 

Ranking (pdf, 877,96 kB)

Zakwalifikowanym Kandydatom gratulujemy i przypominamy o konieczności potwierdzenia woli studiowania poprzez wgranie na IKR skanu / zdjęcia świadectwa dojrzałości do 21 sierpnia 2020 - do godziny 15.00!
Kandydaci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, zostaną skreśleni z listy zakwalifikowanych, a ich miejsca zajmą kolejne osoby z listy rankingowej.

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 

Podsumowanie I tury:

 

Lista osób zakwalifikowanych w II turze, próg punktowy 255. Gratulujemy i prosimy o potwierdzenie woli studiowania przez wgranie skanu / zdjęcia matury do 26 sierpnia do godziny 15.00

 

***

AKTUALIZACJA Z DNIA 26 sierpnia 2020

Podsumowanie II tury:

 

Zmiana punktacji Kandydata nr 10072 w stosunku do rankingu opublikowanego w dn. 17 sierpnia 2020 jest wynikiem korekty wyniku międzynarodowej matury. Z mocy ustawy Uczelnia jest zobowiązana w takiej sytuacji podwyższyć liczbę punktów rekrutacyjnych.

W związku z rezygnacją jednej Kandydatki z II tury uruchomiona została III tura, do której została zakwalifikowana Kandydatka nr 100207 z punktacją 254.

 

Na tym kończymy proces rekrutacji na r.a. 2020/2021. Wszystkie miejsca zostały zapełnione - nie ma możliwości przyjęcia Kandydatów z niższych miejsc w rankingu.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH

- Kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do M: 23 września w godzinach 9.00-15.00

- Kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się na litery od N do Z: 24 września w godzinach 9.00-15.00

Dokumenty będą Państwo składać w hallu Wydziału na parterze.

Należy mieć przy sobie:
- dowód osobisty (do wglądu);
- oryginał świadectwa maturalnego (do wglądu) oraz jego kopię;
- dwie aktualne fotografie, wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
- jeśli to już możliwe: zaświadczenie lekarskie.

Koniecznie: osłona nosa i ust; przy wejściu należy zdezynfekować ręce. Pracownicy Wydziału mierzą wchodzącym temperaturę.

Dokumenty można składać za pośrednictwem osób upoważnionych - wyłącznie na podstawie wypełnionego pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo

Osoby chore i przebywające na kwarantannie mogą złożyć oryginały dokumentów w terminie późniejszym.