Media »

Files

info. on elective language courses for students who passed the C1 Academic Exam

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Informacja

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Informacja dla doktorantów-stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Informacja dla Studentów - Dziekanaty(1)

Pobierz plik (docx, 24,17 kB)

Informacja dla Studentów - Dziekanaty(1)

Pobierz plik (docx, 24,17 kB)

Informacja dla Studentów - Dziekanaty(1)

Pobierz plik (docx, 24,17 kB)

Informacja dla studentów-stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Pobierz plik (pdf, 0 B)

informacja dot. wniosków stypendialnych

Pobierz plik (pdf, 135,01 kB)

Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Pobierz plik (pdf, 42,32 kB)

Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Pobierz plik (pdf, 42,32 kB)

Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.

Pobierz plik (pdf, 231,80 kB)

Informacja o NNW

Informacje o NNW

Pobierz plik (pdf, 488,98 kB)

Informacja o NNW 18/19

Pobierz plik (pdf, 560,50 kB)

Informacja o ubezpieczeniu NNW

Pobierz plik (pdf, 2,55 MB)

Informacja o unieważnieniu postępowania_03

Pobierz plik (pdf, 81,69 kB)

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_01

Pobierz plik (pdf, 82,34 kB)

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_02

Pobierz plik (pdf, 84,97 kB)

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_04

Pobierz plik (pdf, 85,88 kB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz plik (pdf, 197,24 kB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz plik (pdf, 158,29 kB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty w części 1 i 2 postępowania.

Pobierz plik (pdf, 630,04 kB)

Informacja o zatrudnieniach

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Informacja o zmianie składu

Pobierz plik (pdf, 185,50 kB)

Informacja o zmianie składu

Pobierz plik (pdf, 104,15 kB)