Media »

Files

Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2021

Pobierz plik (pdf, 3,28 MB)

Kryteria opiniowania wniosków o przyznawanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na Wydziale Architektury PW w r. ak. 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 292,52 kB)

Kryteria opiniowania wniosków o przyznawanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 3,22 MB)

Kryteria opiniowania wniosków o przyznawanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021

Pobierz plik (pdf, 3,22 MB)

Kryteria opiniowania wniosków o przyznawanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021.

Pobierz plik (pdf, 3,22 MB)

Kryteria przyznawania stypendiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 2,24 MB)

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora

Pobierz plik (pdf, 92,54 kB)

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora 2021_2022

Pobierz plik (pdf, 56,25 kB)

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na WAPW w r.a. 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 144,39 kB)

Kryteria tworzenia list rankingowychdo stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce w r.a. 2018/2019

Pobierz plik (pdf, 144,39 kB)

kryteria zwolnień z egz. na wymianę międzynarodową j. ang

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Kryteria_styp.dokt_2019

Pobierz plik (pdf, 3,07 MB)

Kryteria_styp.dokt_2019

Pobierz plik (pdf, 3,07 MB)

Kryteria_styp.dokt_2019

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Kryteria_styp.dokt_2019

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Kryteria_zwiększenie stypendium_2019

Pobierz plik (pdf, 3,06 MB)

Kryteria_zwiększenie stypendium_2019

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Kryteria_zwiększenie stypendium_2019

Pobierz plik (pdf, 3,06 MB)

Kurs EURO - 2022

Pobierz plik (pdf, 230,10 kB)

Kwestionariusz osobowy

Pobierz plik (doc, 36,00 kB)

Kwota dochodu do stypendium socjalnego/termin składania wniosków

Pobierz plik (pdf, 0 B)

kwoty stypendiów 2017/18

Pobierz plik (pdf, 665,10 kB)

kwoty stypendiów 2017/18

Pobierz plik (pdf, 665,10 kB)

kwoty stypendiów 2017/18

Pobierz plik (pdf, 665,10 kB)

kwoty stypendiów 2017/18

Pobierz plik (pdf, 665,10 kB)