Media »

Files

oferta seminariów i wykładów wybieralnych 2023Z

Pobierz plik (pdf, 210,70 kB)

informacja o zapisach na przedmioty ZIMA 2023

Pobierz plik (pdf, 169,63 kB)

2023 November Eng Session V1

Pobierz plik (pdf, 386,36 kB)

sports classes PW registration

Pobierz plik (pdf, 269,99 kB)

Próg dochodowy do stypendium socjalnego i termin złożenia wniosku na r.a. 2023-24

Pobierz plik (pdf, 483,86 kB)

Monitor Polski 2023-2024

Pobierz plik (pdf, 1,25 MB)

Próg dochodowy do stypendium socjalnego i termin złożenia wniosku na r.a. 2023-24

Pobierz plik (pdf, 483,86 kB)

Informacje dla studentów studiów jednolitych magisterskich

Pobierz plik (pdf, 133,69 kB)

Informacje dla studentów 1 semestru studiów jednolitych magisterskich

Pobierz plik (pdf, 133,61 kB)

Lista preferencyjna2023

Pobierz plik (pdf, 16,47 kB)

Info od SWFiS

Pobierz plik (pdf, 108,21 kB)

Info od SWFiS

Pobierz plik (docx, 14,20 kB)

Athens wymogi dokumentacyjne WAPW Listopad 2023

Pobierz plik (pdf, 628,39 kB)

Lista Kandydatów na studia II stopnia w języku polskim

Pobierz plik (pdf, 80,07 kB)

ASK study plan 2020

Pobierz plik (pdf, 89,39 kB)

September Eng Session V3p

Pobierz plik (pdf, 394,21 kB)

September Eng Session V3 - update

Pobierz plik (pdf, 145,95 kB)

2023 Wrześniowa Sesja inżynierska V3 - aktualizacja zmiana miejsca wystawy

Pobierz plik (pdf, 136,46 kB)

October Master Degree

Pobierz plik (pdf, 386,81 kB)

Październikowa Sesja magisterska

Pobierz plik (pdf, 231,47 kB)

information on trainings

Pobierz plik (doc, 24,50 kB)

September Eng Session V3p

Pobierz plik (pdf, 394,12 kB)

1.1 program studiów inżynierskich anglojęzycznych - rozpoczęte w r.ak. 2022_23 - wersja ang. ok

Pobierz plik (pdf, 257,99 kB)

2.1 program studiów inżynierskich anglojęzycznych - rozpoczęte w r.ak. 21_22 - wersja ang. ok

Pobierz plik (pdf, 221,48 kB)

3.1 program studiów inżynierskich anglojęzycznych - rozpoczęte w r.ak. 20_21 - wersja ang. ok

Pobierz plik (pdf, 220,61 kB)