Media »

Files

Informacja konkursowa - granty dydaktyczne III (1)

Pobierz plik (pdf, 173,52 kB)

Informacja o NNW

Informacje o NNW

Pobierz plik (pdf, 488,98 kB)

Informacja o NNW 18/19

Pobierz plik (pdf, 560,50 kB)

Informacja o ubezpieczeniu NNW

Pobierz plik (pdf, 2,55 MB)

Informacja o ubezpieczeniu NNW

Pobierz plik (pdf, 358,39 kB)

Informacja o ubezpieczeniu NNW 2023-2024

Pobierz plik (pdf, 358,39 kB)

Informacja o unieważnieniu postępowania_03

Pobierz plik (pdf, 81,69 kB)

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_01

Pobierz plik (pdf, 82,34 kB)

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_02

Pobierz plik (pdf, 84,97 kB)

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_04

Pobierz plik (pdf, 85,88 kB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz plik (pdf, 197,24 kB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz plik (pdf, 158,29 kB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty w części 1 i 2 postępowania.

Pobierz plik (pdf, 630,04 kB)

informacja o zapisach dla studentów studiów jednolitych - aktualizacja

Pobierz plik (pdf, 132,40 kB)

Informacja o zapisach na przedmioty w semesrze ziomowym r.ak. 22_23

Pobierz plik (pdf, 138,69 kB)

Informacja o zapisach na przedmioty w semestrze letnim r.ak.22_23

Pobierz plik (pdf, 157,54 kB)

informacja o zapisach na przedmioty w semestrze letnim r.ak.22_23 AKTUALIZACJA

Pobierz plik (pdf, 159,74 kB)

Informacja o zapisach na przedmioty w semestrze zimowym r.ak. 22_23

Pobierz plik (pdf, 138,69 kB)

Informacja o zapisach na przedmioty w semestrze zimowym r.ak. 22_23

Pobierz plik (pdf, 138,69 kB)

informacja o zapisach na przedmioty ZIMA 2023

Pobierz plik (pdf, 169,63 kB)

Informacja o zatrudnieniach

Pobierz plik (pdf, 0 B)

Informacja o zawartym ubezpieczeniu NNW

Pobierz plik (pdf, 317,54 kB)

Informacja o zmianie składu

Pobierz plik (pdf, 185,50 kB)

Informacja o zmianie składu

Pobierz plik (pdf, 104,15 kB)

Informacja-logo HR

Pobierz plik (pdf, 339,11 kB)