Konkurs na Granty Naukowe 2019

Dziekan Wydziału Architektury PW ogłasza Konkurs na Granty Naukowe. Celem Konkursu jest rozwój badań o wymiernych – nowatorskich i rozwojowych efektach w zakresie specjalności naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Tryb składania i rozpatrywania wniosków w wewnętrznym trybie konkursowym oraz zasady realizacji i rozliczenia grantów zawiera Regulamin Konkursu. 

Wnioski o finansowanie Grantu Naukowego w roku 2019 należy składać do dnia 6 maja 2019 roku, w godz. 9.00-15.00 w Dziale Badań Naukowych WA PW (pok. 104 of.) na formularzach załączonych do Regulaminu Konkursu (w formie elektronicznej na adres: dbn.arch@pw.edu.pl i jeden egzemplarz podpisanego wydruku).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po otrzymaniu przez Wydział decyzji o wysokości dotacji na rok 2019.