Stopnie i tytuły naukowe

Kwestie dotyczące stopni i tytułów naukowych.

Obsługa administracyjna:

Edyta RASIŃSKA

email: edyta.rasinska@pw.edu.pl

telefon: 22 234 55 51 (tymczasowo)

Biuro Dziekana (tymczasowo)