Konkurs na granty dziekańskie 2018

Dziekan Wydziału Architektury PW decyzją nr 21 z dnia 14 maja 2018 roku ogłasza konkurs na granty dziekańskie dla młodych pracowników naukowych i uczestników Studiów Doktoranckich WA PW.

Wnioski o granty należy składać do dnia 30 maja 2018 roku, w godz. 9.00 - 15.00, w Dziale Badań Naukowych WA PW (pok. 104 oficyna) na formularzach załączonych do Regulaminu Konkursu,  w jednym egzemplarzu i w formie elektronicznej na adres: dbn.arch@pw.edu.pl