Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w r.a. 2020/2021

8 września 2020 r.

22 września 2020 r.

27 października 2020 r.

24 listopada 2020 r.

22 grudnia 2020 r.

26 stycznia 2021 r.

23 lutego 2021 r.

30 marca 2021 r.

27 kwietnia 2021 r.

25 maja 2021 r.

22 czerwca 2021 r.

13 lipca 2021 r.

21 września 2021 r.

Materiały dla członków Rady Wydziału