Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w r.a. 2021/2022

26 października 2021 r. 

30 listopada 2021 r. 

21 grudnia 2021 r. 

25 stycznia 2022 r. 

1 marca 2022 r. 

29 marca 2022 r. 

26 kwietnia 2022 r. 

31 maja 2022 r. 

28 czerwca 2022 r. 

12 lipca 2022 r.

20 września 2022 r. 

Materiały dla członków Rady Wydziału