Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzień Rady Wydziału w r.a. 2021/2022

26 października 2021 r. 

30 listopada 2021 r. 

21 grudnia 2021 r. 

25 stycznia 2022 r. 

1 marca 2022 r. 

29 marca 2022 r. 

26 kwietnia 2022 r. 

31 maja 2022 r. 

28 czerwca 2022 r. 

20 września 2022 r. 

Materiały dla członków Rady Wydziału