Rada Wydziału

Rada jest najwyższym organem stanowiącym Wydziału. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami podejmuje ona decyzje wiążące wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału.
Z urzędu w posiedzeniach Rady z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Rady Doktorantów.
Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023.

 

25 października 2022 r.

29 listopada 2022 r.

20 grudnia 2022 r.

24 stycznia 2023 r.

28 lutego 2023 r.

28 marca 2023 r.

25 kwietnia 2023 r.

23 maja 2023 r.

27 czerwca 2023 r.

11 lipca 2023 r. (ewentualnie)

19 września 2023 r.

Materiały dla członków Rady Wydziału