Stypendium im. M. Króla

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2019/2020. 

Formularz wniosku wypełniony i następnie potwierdzony przez upoważnionego pracownika dziekanatu (Anna Grabczan), wnioskodawca składa w pokoju 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich).