Na podstawie decyzji Rektora PW wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w okresie od 24.01.2022 do 22.02.2022

Na podstawie decyzji Rektora PW w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć uczenia się - wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w okresie od 24.01.2022 do 22.02.2022