Prezentacja Specjalności A2 - ARCHITEKTURA ŚRODOWISKA ZAMIESZKIWANIA

W imieniu dr inż architekta Jerzego Grochulskiego, prof. uczelni i zespołu nowo powołanego Zakładu Architektury Środowiska Zamieszkania, zapraszamy do udziału w zajęciach specjalności A2: architektura środowiska zamieszkiwania.

Informacje o ramowym programie znajdują się na stronie: https://arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-II-stopnia/Specjalnosci-studiow-magisterskich/A2. Osoby zainteresowane szczegółami zachęcamy do kontaktu pod adresem: jerzy.grochulski@pw.edu.pl lub karolina.tulkowska@pw.edu.pl.

Aplikacje w postaci: 1. krótkiego listu uzasadniającego wybór specjalności i wskazującego profil zainteresowań oraz 2. portfolio/prezentacji wybranych projektów, prosimy przesyłać nie później niż 2/12/2022 na adres: karolina.tulkowska@pw.edu.pl.