Postępowania o nadanie tytułu profesora nauk technicznych

Procedura, przepisy, wymagania

Obowiązujące przepisy

Wymagania dokumentacyjne wniosków składanych po 30 września 2019 r.

Wzór ankiety - w przygotowaniu