Przewody doktorskie

Ważna informacja dotycząca przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r.

Informujemy, iż termin zakończenia przewodów doktorskich, wszczętych przed 01.05.2019 r. został wydłużony o kolejny rok, na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010).

Z nowego brzmienia art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) wynika, że przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji niezakończone do dnia 31.12.2023 r. będą zamykane lub umarzane.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem z dnia 10.07.2019 r. zamieszczonym poniżej, w którym Pani Prodziekan ds. Nauki zwraca uwagę na istotne kwestie dotyczące tego tematu, związane z przeprowadzeniem procedury.

   

Informacje na temat aktualnie prowadzonych postępowań znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

pismo z dnia 10.07.2019 r. dotyczące przewodów doktorskich wszczętych przed 01.05.2019 r.

Pobierz plik (pdf, 56,76 kB)