Jednostki administracyjno-techniczne

BIURO DZIEKANA

(czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-12:00 oraz 13:00-15:00, w piątki w godz. 9:00-12:00)

e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl 
tel/fax: 22 628 28 87
tel.w: 52 24

mgr Marta DOWALEWSKA
 e-mail: marta.dowalewska@pw.edu.pl 
tel. 22 628 28 87

mgr Agata JASKÓŁKA
 e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl 
tel. 22 628 28 87 

Edyta RASIŃSKA - sprawy naukowe
  e-mail:  edyta.rasinska@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 55 51 (tymczasowo)

Jadwiga ŻURAWSKA- sprawy osobowe

e-mail: jadwiga.zurawska@pw.edu.pl
 tel. 22 234 54 40

DZIEKANAT

mgr Paulina GRYGLASZEWSKA - kierownik dziekanatu
  pokój 21,
  e-mail: usos.arch@pw.edu.pl .
 tel: 22 628 32 36

Renata KALINOWSKA - studia I stopnia - inżynierskie
  pokój 20,
  e-mail: dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 55 50

Joanna TOBOLSKA - studia II stopnia - magisterskie
  pokój 21,
  e-mail: dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 628 32 36

Dorota TOLAK - dyplomy, suplementy
  pokój 21,
  e-mail: dorota.tolak@pw.edu.pl 
 tel: 22 628 32 36

mgr Katarzyna Mitroszewska
 pokój 21,
 e-mail: ask.arch@pw.edu.pl - studia anglojęzyczne
 e-mail: international.arch@pw.edu.pl - wymiana międzynarodowa
tel: 22 234 52 06

Anna GRABCZAN - stypendia, ubezpieczenia, opieka medyczna, domy studenckie, kredyty studenckie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  pokój 20,
 e-mail: anna.grabczan@pw.edu.pl

 tel: 22 234 55 49

mgr inż. Robert KAMIŃSKI - oferta i rozliczenia dydaktyczne
  pokój 20,
  e-mail: robert.kaminski@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 71 72

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

mgr Ewa BOMMERSBACH-MASZKE - Kierownik, Pełnomocnik Kwestora PW
  e-mail: ewa.maszke@pw.edu.pl

mgr Monika BORUCKA - Starszy specjalista ds. finansowych
  e-mail: monika.borucka@pw.edu.pl

mgr Magdalena RESZTAK - Specjalista ds. finansowych  
  e-mail: magdalena.resztak@pw.edu.pl

mgr Patrycja WASIAK - Starszy referent ds. finansowych
  e-mail: patrycja.wasiak@pw.edu.pl

kontakt:
  pokój 0-105, oficyna
  tel. 22 628 67 10
 tel. 22 234 55 30

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

mgr Katarzyna MORDAKA-SOBIPAN - p.o. kierownika, Główny Specjalista ds. Administracji Wydziału

kontakt:
e-mail: katarzyna.sobipan@pw.edu.pl
pokój 3
 tel. 22 234 55 57

Agata Banaszek - specjalista ds. administracyjnych

kontakt:
  pokój 3, oficyna
  e-mail: gosp@arch.pw.edu.pl, agata.banaszek@pw.edu.pl
tel. 22 621 91 77
 tel. 22 234 55 57

Grażyna Jaworska - specjalista ds. administracji

kontakt:
pokój 3, oficyna
 e-mail: gosp@arch.pw.edu.pl, grazyna.jaworska@pw.edu.pl

tel. 22 621 91 77
tel. 22 234 55 57

Paweł Orlik-mistrz elektryk

tel. 22 234 5552

Konserwatorzy

Piotr Tazbir

tel. 22 234 55 57

Szatnia

Paweł KOKOSZKA

Beata STEFANIAK

Katarzyna SZWACZYK

tel. 22 234 5540

Portiernia

Wojciech KANAREK

Wojciech PIECEK

Ryszard SUSKI

tel. 22 234 5540

BIBLIOTEKA

kustosz bibl. mgr Marek OGŁOBLIN

mgr Blanka KANIA

Jan BOCHENEK

Jerzy RUDNICKI

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH

mgr Alicja Borucka-Dyl

SEKRETARIAT NR 1

mgr Ewa Kozłowska

e-mail: ewa.kozlowska@pw.edu.pl 
tel: 22 628 06 87
tel.w: 55 65

SEKRETARIAT NR 3

mgr inż. Elżbieta Szary

POZOSTALI PRACOWNICY:

Konrad Puścian - informatyk

Stefan Drewiczewski - grafik

Jerzy Milewski - modelarnia