Komisje dziekańskie

KOMISJA DS. NAGRODY DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PW:

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni - Przewodniczący

dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel

dr inż. arch. Marcin Górski

dr inż. arch. Anna Grabowska - Sekretarz Komisji

dr inż. arch. Piotr Trębacz

mgr inż. arch. Dariusz Hyc

mgr inż. arch. Jacek Kopczewski

mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny

mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

 

 

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI STUDIÓW

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni - Przewodniczący

dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel

dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. uczelni

dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka

dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska

dr inż. arch. Anna Nowak

mgr inż. arch. Karolina Ostrowska-Wawryniuk

mgr inż. arch. Roman Dziedziejko

stud. Adrianna Jaroszewska

 

KOMISJA DS. UMÓW I ZLECEŃ

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. uczelni - Przewodniczący

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni