Biblioteka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

KONTAKT

ul. Koszykowa 55, parter, pokój 2
tel.: 22 234 55 47

e-mail: biblioteka.arch@pw.edu.pl

Podstawowe informacje dotyczące działalności Biblioteki WAPW w czasie pandemii od 1 października 2020 r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 XI 2020 r. w okresie 9-29 listopada br. Biblioteka Wydziału Architektury PW zostaje zamknięta dla użytkowników.

UWAGA: ws. rozliczenia konta bibliotecznego, udostępniania rozpraw doktorskich przed obroną itp. prosimy o wcześniejszy kontakt pocztą elektroniczną!

Przewidziana obsługa użytkowników – w możliwym zakresie – prawdopodobnie od 30 listopada 2020 r. odbywać się będzie w sposób zdalny (mailowo i telefonicznie): a) mail: biblioteka.arch@pw.edu.pl i b) telefon: 22 234 5547.

Wizyty użytkowników biblioteki od 30 listopada 2020 r. powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum – po uprzednim umówieniu się. Dostęp do pomieszczeń biblioteki w okresie 19 X-6 XI – możliwy tylko w celu realizacji spraw niemożliwych do załatwienia drogą elektroniczną poniedziałek-piątek 11:00-15:00.

Organizacja pracy biblioteki – patrz obok.

Regulamin korzystania z pomieszczeń biblioteki – patrz obok.

Czytelnia Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

 BIBLIOTEKA W TRAKCIE WAKACJI:
- czynna do połowy lipca w godzinach 08:30-15:30

- od połowy lipca do końca sierpnia nieczynna (dyżur ws. obiegówek w godz. 10:00-14:00)

- we wrześniu czynna w godz. 8:30-15:30

PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

kustosz bibl. mgr Marek OGŁOBLIN

mgr Blanka Natalia KANIA, bibliotekarz

Jan BOCHENEK, bibliotekarz

Jerzy RUDNICKI, bibliotekarz

O BIBLIOTECE

W bibliotece znajduje się wypożyczalnia i dwie czytelnie: 1) czytelnia czasopism bieżących, nowości książkowych i podstawowych podręczników oraz 2) czytelnia główna, gdzie dostępne są m.in. słowniki i encyklopedie. W czytelniach użytkownicy mają swobodny dostęp do zbiorów. Mieszczą się one w otwartych strefach i mają charakter ogólnodostępny. Zbiory przechowywane w magazynie dostarcza użytkownikom bibliotekarz. Biblioteka gromadzi i udostępnia publikacje z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i budownictwa oraz varsaviana. Udostępnia obronione na Wydziale Architektury PW rozprawy doktorskie i opisy prac dyplomowych. W swoim księgozbiorze posiada stare druki.

LINKI I ADRESY:

 Katalog centralny PW (wspólny katalog Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych PW):

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php#katalog

 Bazy elektroniczne (dostęp pełnotekstowy do wybranych publikacji): http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/zasoby/lista-e-baz

 Serwis dziedzinowy „Architektura. Urbanistyka. Sztuka” (zawiera informacje dotyczące zasobów dostępnych w Bibliotece Głównej PW oraz inne wiadomości):

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/bibliotekarze-dziedzinowi/architektura-urbanistyka-sztuka

 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (sprowadza i udostępnia materiały z innych bibliotek):

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna

 Baza Wiedzy i Repozytorium PW (zawiera informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów PW):

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/

 Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Norm (tu także przysposobienie biblioteczne dla studentów I-go roku):

Gmach Główny PW, pok. 161 b, 161 c

tel.: 22 234 7300; tel./fax: 22 628 7184,

e-mail:oin@bg.pw.edu.pl