Dziekanat

Godziny przyjęć w dziekanatach: 

Ze względu na pandemię koronawirusa większość spraw załatwiana będzie w trybie zdalnym. W sprawach, które wymagają obecności studenta na Wydziale, prosimy o uprzedni kontakt mejlowy i umówienie się z pracownikiem dziekanatu na konkretny dzień i godzinę.

(Na dole strony zamieszczamy przewodnik, jak załatwiać najczęstsze sprawy)

W godzinach 10 – 12 od poniedziałku do czwartku pracownicy Dziekanatu są do Państwa dyspozycji na czacie na Microsoft Teams. Zapraszamy również do zgłaszania problemów drogą mejlową. W sprawach poszczególnych zakresów obowiązków należy się kontaktować z:

KONTAKT

mgr Paulina Gryglaszewska- kierownik dziekanatu
  pokój 21,
  e-mail: paulina.gryglaszewska@pw.edu.pl,
  e-mail: usos.arch@pw.edu.pl  - USOS

 tel: 22 628 32 36

mgr Magdalena STĘPIEŃ - studia I stopnia - inżynierskie, studia jednolite mgr
  pokój 20,
  e-mail: dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 55 50

Joanna TOBOLSKA - studia II stopnia - magisterskie
  pokój 21,
  e-mail: dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 628 32 36

Dorota TOLAK - dyplomy, suplementy
  pokój 21,
  e-mail: dorota.tolak@pw.edu.pl 
 tel: 22 628 32 36

mgr Katarzyna Mitroszewska
 pokój 21,
 e-mail: ask.arch@pw.edu.pl - studia anglojęzyczne
 e-mail: international.arch@pw.edu.pl - wymiana międzynarodowa
tel: 22 234 52 06

Anna GRABCZAN - stypendia, ubezpieczenia, opieka medyczna, domy studenckie, kredyty studenckie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  pokój 20,
 e-mail: anna.grabczan@pw.edu.pl

 tel: 22 234 55 48

mgr inż. Robert KAMIŃSKI - oferta i rozliczenia dydaktyczne
  pokój 20,
  e-mail: robert.kaminski@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 55 48

Przewodnik:

1. Konieczna osobista obecność Studenta na Wydziale:

- legitymacje dla studentów I roku
[w sprawie przedłużeń legitymacji studentów wyższych lat nie mamy jeszcze wytycznych]

- podpis ślubowania - w myśl nowych przepisów konieczne do uzyskania statusu studenta

- podanie o urlop okolicznościowy i nieuwarunkowany należy złożyć w dziekanacie. Druk wniosku do pobrania na stronie wydziałowej w zakładce: studia-tok studiów-urlopy

- zaświadczenia do ZUS

- wnioski o stypendia

- dokumenty związane z gotowością do obrony pracy dyplomowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odbieraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę (przy okazji pracownik dziekanatu sprawdzi kompletność teczki)

- praca dyplomowa: okładka pracy dyplomowej jest do odebrania w dziekanacie; jeden oprawiony egzemplarz należy dostarczyć do biblioteki Wydziału

2. Możliwość załatwienia w trybie zdalnym:

- podanie o zapomogę: USOS

- podanie o rozłożenie czesnego na raty: USOS: podanie należy złożyć w systemie, wydrukować je, podpisać i zeskanować lub sfotografować, a następnie  przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl. Po zakończeniu sytuacji epidemicznej oryginał podania należy dostarczyć do dziekanatu (można też przesłać pocztą).

- wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego - wypełniony formularz należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl. Po zakończeniu sytuacji epidemicznej oryginał podania należy dostarczyć do dziekanatu (można też przesłać pocztą).

- zaświadczenie o studiowaniu (chyba, że student potrzebuje oryginał)

- karta e-obiegowa - prosimy zgłaszać zapotrzebowanie do pracowników właściwych dziekanatów. W celu uzyskania wpisu Instytutu Dyplomującego  na Karcie Dyplomowej prosimy o uprzedni kontakt mailowy z Biurem Dziekana sekretariat.arch@pw.edu.pl 

W sprawach nieobjętych powyższym wykazem prosimy o kontakt mejlowy