Dziekanat

Godziny przyjęć w dziekanatach: 

poniedziałek: 10.00-14.00, wtorek: 11.00-15.00, środa nieczynne, czwartek: 10.00-14.00, piątek: 10.00 -14.00

(Na dole strony zamieszczamy przewodnik, jak załatwiać najczęstsze sprawy)

W godzinach 10 – 12 od poniedziałku do czwartku pracownicy Dziekanatu są do Państwa dyspozycji na czacie na Microsoft Teams. Zapraszamy również do zgłaszania problemów drogą mejlową. W sprawach poszczególnych zakresów obowiązków należy się kontaktować z:

KONTAKT

mgr Paulina GRYGLASZEWSKA - kierownik dziekanatu, USOS
  pokój 7,
  e-mail: paulina.gryglaszewska@pw.edu.pl,
  e-mail: usos.arch@pw.edu.pl  - USOS

 tel: 22 234 14 90

mgr Magdalena STĘPIEŃ - studia I stopnia - inżynierskie, studia jednolite mgr
  pokój 20,
  e-mail: dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 14 88

Dorota TOLAK - studia II stopnia - magisterskie, dyplomy
  pokój 20,
  e-mail: dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl, dorota.tolak@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 56 37

mgr Katarzyna MITROSZEWSKA- studia anglojęzyczne, wymiana międzynarodowa
 pokój 20,
 e-mail: ask.arch@pw.edu.pl - studia anglojęzyczne
 e-mail: international.arch@pw.edu.pl - wymiana międzynarodowa
tel: 22 234 52 06

Anna GRABCZAN - stypendia, ubezpieczenia, opieka medyczna, domy studenckie, kredyty studenckie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych
  pokój 6,
 e-mail: anna.grabczan@pw.edu.pl

 tel: 22 234 55 48

Agnieszka GAWLIK - oferta i rozliczenia dydaktyczne, ankietyzacja
  pokój 6,
  e-mail: agnieszka.gawlik@pw.edu.pl 
 tel: 22 234 71 72

Przewodnik:

1. Konieczna osobista obecność Studenta na Wydziale:

- legitymacje dla studentów I roku oraz przedłużanie ważności legitymacji

- zaświadczenia do ZUS

- wnioski o stypendia

- wnioski o wznowienie na studia (druk do pobrania na stronie)

2. Możliwość załatwienia w trybie zdalnym:

- podanie o zapomogę: USOS

- zaświadczenie o studiowaniu (wniosek należy złożyć przez USOSweba)

- wniosek o urlop zdrowotny, okolicznościowy i nieuwarunkowany (podanie należy złożyć przez USOSweba)

- podanie o rozłożenie czesnego/opłat z tytuły nauczania na raty (podanie należy złożyć przez USOSweba)

- karta e-obiegowa - prosimy zgłaszać zapotrzebowanie do pracowników właściwych dziekanatów. W celu uzyskania wpisu Instytutu Dyplomującego  na Karcie Dyplomowej prosimy o uprzedni kontakt mailowy z Biurem Dziekana sekretariat.arch@pw.edu.pl 

W sprawach nieobjętych powyższym wykazem prosimy o kontakt mejlowy, w mailu prosimy podawać NR ALBUMU STUDENTA