Aktualności

Wystawa Projektów - Projekt Urbanistyczny - Plan Miejscowy

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od wczoraj można oglądać wystawę semestru VII studiów inżynierskich - "Projekt Urbanistyczny - Plan Miejscowy"

Wystawa Projektów - Duży Obiekt o Skomplikowanej Technologii

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od wczoraj można oglądać wystawę semestru III studiów magisterskich - "Duży Obiekt o Skomplikowanej Technologii"

Wystawa Projektów - Elementy Projektowania

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Od wczoraj można oglądać wystawę semestru I studiów inżynierskich - "Elementy Projektowania"

Wystawa Projektów - Osadnictwo Wiejskie

Zapraszamy do odwiedzenia wystaw projektów, które rozpoczynają się w tym tygodniu. Dzisiaj rozpoczyna się wystawa semestru V studiów inżynierskich - "Osadnictwo wiejskie"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel

27 stycznia 2020 r. godz. 12:15, Sala Rady Wydziału

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska

21 stycznia 2020 r. godz. 14:30, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Budżet partycypacyjny PW

Zapraszamy do udziału w Budżecie PArtycypacyjnym PW. Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących. 

Druga tura zapisów na specjalności.

Zapraszamy do udziału w drugiej turze zapisów na specjalności. Chętnych do udziału w zajęciach realizowanych przez specjalności zapraszamy do wzięcia udziału w zapisach za pomocą systemu USOS. Zapisy trwają do 12 stycznia do północy. Kryterium kwalifikacji jest ocena z Projektu Architektonicznego z sem. 1 mgr (70%) oraz średnia ocen ze studiów inżynierskich (30%).
Osoby, które zostały zakwalifikowane przez zespoły specjalności znajdują się już na odpowiednich listach i nie uczestniczą w tych zapisach.

Wystawa - Seminarium Wybieralne "Rewitalizacja Miasta"

W tym tygodniu zapraszamy do oglądania prac studenckich na dwóch wystawach. Zapraszamy do oglądania wystawy Seminarium Wybieralnego "Rewitalizacja miasta" semestru 7. studiów inżynierskich

Czwartek - zajęcia zgodnie z planem poniedziałkowym

WAŻNA INFORMACJA - "poniedziałek za czwartek"
W semestrze zimowym: 09.01.2020r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

Wystawa Projektów - Projekt Urbanistyczny "Centrum"

W tym tygodniu zapraszamy do oglądania prac studenckich na dwóch wystawach. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Urbanistycznego, semestru 1. studiów magisterskich

Detroit 2020 - Międzynarodowa Wymiana Studencka

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji czerwcowej 2020) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów objętych programem I, II i III roku studiów.

Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0.

Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 9 osób.

Serdecznie gratulujemy! Głowna nagroda w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością dla Łukasza Dmowskiego

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością. Główna nagroda trafiła do Łukasza Dmowskiego, absolwenta naszego Wydziału.

Godzina dziekańska

18 grudnia 2019 r. między godziną 14:00 a 15:00

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców

Debata członków kapituły konkursowej

W ostatni poniedziałek 16 grudnia odbyło się wręczenie nagród w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców, organizowanym przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Konkurs objęty został patronatem przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Wykład Gościnny - Architects for Urbanity - Irgen Salianji

Zapraszamy na Wykład Gościnny, który wygłosi Irgen Salianji,  założyciel Architects for Urbanity. Wykład odbędzie się w czwartek 19.12.19 o godz. 17.00 w sali 103.

Harmonogram wystaw w tym tygodniu

W tym tygodniu rozpoczynają się dwie wystawy projektów. Zapraszamy do oglądania wystawy Projektu Konstrukcji, semestru 5. studiów inżynierskich, oraz wystawy Projektu Architektonicznego w Kontekście Śródmiejskim sem. 1 studiów magisterskich

Terminarz wystaw - Zima 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wystaw w tym semestrze. W każdym kolejnym tygodniu, aż do pierwszego tygodnia lutego będzie coś ciekawego do oglądania!

Forum Konserwatorskie 2020

Zapraszamy do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i infrastruktury kolejowej oraz najnowszym badaniom dziedzictwa. Tegoroczne Forum organizowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przy współudziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

O Architekturze - Eike Becker Architekten

Stowarzyszenie Akademickie WA PW wraz z Wydział Architektury PW serdecznie zapraszają na kolejny wykład z cyklu "O Architekturze". 
Naszym gościem będzie Eike Becker - niemiecki architekt i projektant, założyciel biura "Eike Becker Architekten" z siedzibą w Berlinie. Znany głównie z budownictwa wielkogabarytowego, zarówno mieszkalnego, jak i biurowego. 

Think Locally, Act Globally - dr hab. Kacper Pobłocki

Zapraszamy na wykład: "Think Locally, Act Globally", który wygłosi dr hab. Kacper Pobłocki.

Dr hab. Kacper Pobłocki jest adiunktem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warszawskim. Jego obszary specjalizacji to porównawcze studia miejskie, antropologia społeczne i ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna i ludowa, teoria nierównego rozwoju, klasy, gentryfikacja, ruchy miejskie oraz polityka miejska.

Spotkanie Dotyczące Nowego Programu Studiów

We wtorek 10 grudnia o godzinie 15.15 w audytorium 103 odbędzie się spotkanie dotyczące nowego programu studiów, który zostanie wdrożony od 1 października 2020 roku. 

Zapraszamy do składania aplikacji na specjalność Architektura Informacyjna

Specjalność Architektura Informacyjna prowadzona jest przez Zespół Architecture for Society of Knowledge, Pracowni Projektowania Architektonicznego Wspomaganego Komputerem - Katedra Projektowania Architektonicznego.

Mies+ WAPW. Konkurs na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową

Już 06.12 o 18:00 zapraszamy na uroczystą Galę Finałową Konkursu na Najbardziej Pociągającą Ideę Projektową 2019, która odbędzie się w gmachu WAPW w sali 103. Spośród finalistów wyłonionych w drodze czerwcowego głosowania przeprowadzonego na Wydziale Architektury jury, złożone z przedstawicieli najlepszych polskich biur architektonicznych i nauczycieli akademickich, wybierze laureatów. Każdy uczestnik wydarzenia, w drodze głosowania, będzie mógł zadecydować, który z finalistów zostanie wyróżniony nagrodą publiczności.

Konferencja "Redefining Cities in View of Climatic Changes"

W dniach 20 i 21 listopada 2019 odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Redefining Cities in View of Climatic Changes, której organizatorem był Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Współorganizatorem było Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technoloii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)