Aktualności

I miejsce w w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"

Kierunek Architektura prowadzony przez Politechnikę Warszawską zdobył pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"

Spotkanie Środowiska Architektonicznego - wernisaż wystawy prof. Konrada Kucza-Kuczyńskiego

Stowarzyszenie Akademickie WAPW, Oddział Warszawski SARP i Wydział Architektury PW zapraszają wspólnie na piknik w Otwartej Pracowni Jazdów - 2 lipca, godz. 18:00!
Wieczór rozpocznie się wernisażem wystawy rysunków do książki “Domy Świata” profesora Konrada Kucza-Kuczyńskiego

Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, organizowanym przez Politechnikę Białostocką

Osiągnięcia studentów WAPW w Konkursie dla Młodych Architektów, organizowanym przez Builder Polska

Jury doceniło pracę magisterską Barbary Płonczyńskiej "Architektura kryzysu klimatycznego – rewitalizacja opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach", opracowaną w ramach specjalności Dziedzictwo pod kierunkiem dr inż. arch. Justyny Zdunek-Wielgołaskiej (III nagroda), a także Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego, autorstwa (wyróżnienie).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Michał Gołębiewski

15 czerwca 2021 r. godz. 15:15, posiedzenie w trybie zdalnym

Gratulacje dla Piotra Bujnowskiego z powodu sukcesu w Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta Warszawy.

Gratulujemy Piotrowi Bujnowskiemu, prowadzącemu zajęcie na naszym wydziale, sukcesów w konkursie Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy!

OSSA Spatium – finałowa instalacja

W sobotę 29.05 w Opactwie Cystersów w Lubiążu otwarta zostanie instalacja „Nieobecność”, która powstała dzięki działalności edycji OSSY Spatium, według zwycięskiego projektu studentów WAPW

Nagroda dla pracy magisterskiej Marty Kubasińskiej

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Marty Kubasińskiej "Osiedle cyrkularne wykorzystujące zasady ekonomii obiegu zamkniętego. Projekt zagospodarowania dla fragmentu dzielnicy Wilanów", opracowana pod kierunkiem dr. inż. arch. Artura Filipa, została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą polityk miejskich, organizowanym przez Kongres Polityki Miejskiej.

O Architekturze: Vicente Guallart

Stowarzyszenie Akademickie WAPW wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają na kolejny wykład z cyklu "O Architekturze" organizowany w ramach działalności A-Akademii. Naszym gościem będzie Vicente Guallart z pracowni Guallart Architects.

Akcja kwaterunkowa dla obecnych studentów i doktorantów

Procedura uzyskania miejsca w Domu Studenckim w przyszłym roku akademickim.

Inauguracja działalności Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego

 W ramach inauguracji działalności nowo powstałego Koła Naukowego Architektury Kryzysu Klimatycznego członkowie i opiekunki zapraszają na wykład Marcina Popkiewicza (13.05, godz. 18:00)

Plan piątkowy w środę

UWAGA zmiana planu zajęć 12.05.2021 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Michał Dudkowski

18 maja 2021 r. godz. 15:05, posiedzenie w trybie zdalnym

Przysposobienie biblioteczne

ekurs Przysposobienie biblioteczne

Wykład z cyklu O Architekturze - Ryo Abe

Stowarzyszenie Akademickie WAPW wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają na kolejny wykład z cyklu "O Architekturze", który odbędzie się 24 kwietnia o godz. 11:00. Wygłosi go założyciel pracowni AARA (Tokio) Ryo Abe.

Przysposobienie biblioteczne ekurs

ekurs Przysposobienie biblioteczne 23 kwietnia – 5 maja

Wyniki Konkursu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Ogłoszony w 2020 r. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 2020 r.) został rozstrzygnięty.

Drzwi Otwarte Wydziału Architektury PW 2021

Zobacz co kryje się za Drzwiami na ul. Koszykowej 55! 

Studentka WAPW Maja Gabrysiak zwyciężyła w konkursie na koncepcję restauracji „Zatoka Buntu”

Zespół w składzie: Maja Gabrysiak (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)  i Natalia Cichocka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkie), zwyciężył w, organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, studenckim konkursie na koncepcję restauracji „Zatoka Buntu”. 

"Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914)" – nowa publikacja dr. inż. arch. Piotra Kilanowskiego

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się właśnie książka dr. inż. Piotra Kilanowskiego pt. "Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909-1914)".

Serdeczne gratulacje dla naszych pracowników za sukcesy w konkursie na nowy budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Frumańskiej.

Pracownia Piotra Bujnowskiego, prowadzącego zajęcia na naszym Wydziale, zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na nowy budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Frumańskiej. Drugie miejsce przypadło Kuryłowicz & Associates.

„O Architekturze“ – Antti Nousjoki

Kolejny wykład z cyklu „O Architekturze" odbędzie się już 25.03. o godz. 18:00. 

Nasi doktoranci zaprojektują miasto w Czechach!

Doktoranci ze Szkoły Doktorskiej nr 5: Piotr Person, Olga Czeranowska-Panufnik, Władysława Kijewska i Aleksander Sojka, zdobyli pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Architektoniczno-Urbanistycznym na zagospodarowanie pofabrycznych terenów w czeskim mieście Náchod:  Nowa Tepna - wielofunkcyjne centrum miasta Nàchod”. 

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Zachęcamy do zgłaszania prac magisterskich i rozpraw doktorskich do Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.