Aktualności

Bezpłatny numer A&B– 3/2022 ODPOWIEDZIALNY INWESTOR

Redakcja A&B zaprasza wszystkich do bezpłatnego pobrania najnowszego numeru A&B – 3/2022 ODPOWIEDZIALNY INWESTOR. Przede wszystkim polecamy rozmowę z wykładowcą z naszego Wydziału Marcin Strzała: "Projektowanie parametryczne i przyszłość
edukacji architektonicznej w Polsce"!

Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

11 marca został uruchomiony internetowy system rejestracyjny. / 11 березня запрацювала електронна система реєстрації.

100 lat Zakładu Architektury Polskiej

W dniu 8 marca 2022 roku upłynie 100 lat od przyjęcia przez Senat Politechniki Warszawskiej Uchwały o utworzeniu na Wydziale Architektury Zakładu Architektury Polskiej,  który od tamtego czasu, zgodnie z zamysłem profesora Oskara Sosnowskiego – jego założyciela i pierwszego kierownika, konsekwentnie prowadzi badania nad dziejami architektury, urbanistyki i sztuki dawnej i obecnej Rzeczypospolitej w oparciu o gromadzone materiały dokumentacyjne i pomiarowe.

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i ojcowskiego.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia sportowe dla pracowników PW

Aktywne poranki z jogą, na basenie, na zajęciach tai chi lub „zdrowe ciało”? A może aktywne popołudnie na treningu siatkówki? W takich zajęciach, w 100% dofinansowanych przez Politechnikę Warszawską, może uczestniczyć każdy pracownik PW już w marcu!

Wyróżnienie w konkursie Iceland Greenhouse Restaurant Competition

Serdeczne gratulacje dla zespołu studentek z naszego Wydziału: Elizy Lasek i Katarzyny Drągowskiej za otrzymanie wyróżnienia (shortlist) w konkursie Iceland Greenhouse Restaurant Competition! 

Zapraszamy na wykład Woda w Planowaniu

Zapraszamy na drugi wykład z cyklu wydarzeń towarzyszących projektowi instalacji miejskiej, nad którym pracę rozpoczęli właśnie studenci naszego Wydziału. Podczas wykładu dowiemy się czym jest kryzys wodny w skali planety, ale również pojedynczego podwórka. 

Solidarni z Ukrainą

Politechnika Warszawska solidaryzuje się z Ukrainą

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.  

Politechnika Warszawska w rankingu architecturecompetitions.com

Politechnika Warszawska plasuje się na 4. miejscu listy najbardziej aspirujących uczelni architektonicznych 2021 roku na stronie architecturecompetitions.com!

Komunikat dotyczący formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w RA 2021/2022.

W związku z wydanym w dniu 16 lutego Komunikatem JM nr 1/2022 dotyczącym formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej przekazujemy szczegóły realizacji wytycznych JM na Wydziale Architektury.

Zapraszamy do udziału w programie preinkubacji.

Program preinkubacji jest elementem Akceleratora PW – Programu, który ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out. 

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie Zdrowy Dom

Gratulujemy nagrodzonym w konkursie Zdrowy Dom im. Haliny Skibniewskiej, organizowanym przez miesięcznik Architektura i Biznes. W kategorii Dom Wielorodzinny nagrodę główną otrzymała Alicja Głowacka, za pracę dyplomową "Potencjał współdzielenia – budynek kooperatywy rodzinnej", wykonaną pod kierunkiem mgr inż. arch. Pawła Grodzickiego.

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Culture Stations

Serdeczne gratulacje dla zespołu Julia Bujak, Maria Paczóska, Ezgi Sopaoglu oraz Aleksandra Warowna (studentek naszego Wydziału), które otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Culture Stations YAC!

Na podstawie decyzji Rektora PW wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w okresie od 24.01.2022 do 22.02.2022

Na podstawie decyzji Rektora PW w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć uczenia się - wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w okresie od 24.01.2022 do 22.02.2022

Konkurs POSTDOC PW

Ruszył nabór do nabór do drugiej edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW, którego celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

Spotkanie informacyjne dot. wymiany Detroit 2022

W najbliższą środę (05.01.22) o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wymiany Detroit 2022.

Zajęcia piątkowe w poniedziałek

3. pkt 4 W semestrze zimowym: 10.01.2022 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 4 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.

Zapraszamy do udziału w Wymianie Studenckiej Detroit 2022

Wyjazd przeznaczony jest tylko dla studentów III roku studiów inżynierskich, którzy w momencie ostatecznej kwalifikacji (po sesji lutowej 2022) wykażą się zaliczeniami ze wszystkich przedmiotów dotychczasowo objętych programem. Wymagana jest minimalna średnia z przedmiotów projektowych: 4.0. Uczestnicy wymiany powinni znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (przewidziany jest egzamin kwalifikacyjny). W wyniku ostatecznej kwalifikacji zostanie wybranych 7 osób (liczba osób może ulec zmianie po zakończeniu rekrutacji na UDM).

Nagroda w tegorocznej edycji Konkursu PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza dla absolwenta naszego Wydziału

W tegorocznej edycji Konkursu PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze, magisterskie prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego wyróżnienie otrzymał absolwent naszego Wydziału mgr inż. arch. Adam Parzyszek za pracę pt.  Drewniane zabytkowe dworce kolejowe dawnej drogi Żelaznej Nadwiślańskiej a współczesne standardy użytkowe i funkcjonalne na przykładzie dworca kolejowego w Gąsocinie, obronioną na naszym Wydziale pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego.

Zajęcia piątkowe we wtorek

"3. pkt 3 W semestrze zimowym: 21.12.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;" – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.

Nauka zdalna w dniach 20.12.2021 - 09.01.2022

Decyzją Rektora PW 334/2021 z dnia 08.12.2021 w związku z obecną sytuację epidemiczną wszystkie zajęcia od dnia 20.12.2021 do dnia 09.01.2022 będę odbywać się w trybie zdalnym

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

Gratulacje dla zespołu: Łukasz Stępnik (prowadzący zajęcia na naszym Wydziale), oraz Milena Trzcińska (doktorantka na naszym Wydziale) za znalezienie się w gronie 10 równorzędnych laureatów konkursu na dom inspirowany tradycyjną architekturą kurpiowską. 

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie na Środowiskowy Dom Samopomocy

Zespół w składzie Milena Trzcińska (doktorantka naszego Wydziału), oraz Marcin Szulc otrzymał 2 miejsce w konkursie na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doświadczających chorób psychicznych i z niepełnosprawnością intelektualną na warszawskim Żoliborzu

Gratulacje dla nagrodzonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Pierwsze miejsce otrzymała pracownia Bujnowski Architekci sp. z o.o. Drugie miejsce przypadło pracowni Grupa 5 Architekci sp. z o.o. W obu nagrodzonych zespołach znaleźli się pracownicy i studenci naszego Wydziału.

Gratulacje dla nagrodzonych w kategorii prac magisterskich w I edycji konkursu European Regional Science Association – Polish Section

Gratulacje dla absolwentki naszego Wydziału - Magdaleny Storożenko za zdobycie wyróżnienia w kategorii prac magisterskich w I edycji konkursu European Regional Science Association – Polish Section za pracę pt. „Miastotwórcza rola postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska, na przykładzie adaptacji szybu Pułaski kopalni Wieczorek w Katowicach”