Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

Kierownik Zakładu - dr hab. inż. arch. Piotr Molski, prof. uczelni

Obsługa administracyjna - Sekretariat 1

  • mgr Ewa KOZŁOWSKA-CRĂCIUN

kontakt:
pokój 15
tel. 22 628 06 87
tel. 22 234 55 65

e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl

Pracownia Ochrony i Konserwacji Zabytków

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni

dr inż. arch. Marcin Górski

dr inż. arch. Jakub Krzyczkowski

mgr inż. arch. Paweł Kinsner

mgr inż. arch. Konrad Szumiński

Pracownia Dziedzictwa Miast

prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

Pracownia Architektury i Sztuki Współczesnej

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

dr hab. inż. arch. Grzegorz Rytel

mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska

Pracownia Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni

dr sztuki Radosław Balcerzak

dr inż. arch. Joanna Pętkowska-Hankel

dr inż. arch. Michał Suffczyński

mgr inż. arch. Roman Dziedziejko

mgr inż. arch. Krzysztof Mycielski

mgr sztuki Marcin Nowicki

mgr inż. arch. Tomasz Trzupek

Pracownia Historii Architektury Powszechnej

dr inż. arch. Anna Agata Wagner

dr inż. arch. Katarzyna Dankiewicz

dr Iwona Szustakiewicz