Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Katedry – prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

KONTAKT >>

Pracownia Podstaw Konstrukcji

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

dr inż. Anna Jóźwik

dr inż. Paweł Przybysz 

mgr inż. Józef Hila

Pracownia Projektowania Konstrukcji

dr inż. Ireneusz Cała

dr inż. arch. Michał Gołębiewski

dr inż. arch. Hubert Markowski

dr inż. arch. Joanna Pietrzak

mgr inż. Mariusz Wrona