Zakład Architektury Polskiej

Kierownik Zakładu - prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka

KONTAKT >>

Pracownia Architektury Polskiej

prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

dr inż arch. Piotr Kilanowski

dr inż. arch. Klara Kantorowicz

Pracownia Historii Budowy Miast

dr inż. arch. Alicja Szmelter

dr inż. arch. Monika Neff 

mgr inż. arch. Iwona Krawiec