Centrum Projektowania Uniwersalnego PW

Centrum projektowania uniwersalnego Politechniki Warszawskiej (utworzone w ramach realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”) jest komórką powołaną na Wydziale Architektury PW dedykowaną dostępnemu środowisku życia dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza dla osób z ograniczeniami. CPU prowadzi szkolenia, warsztaty i zajęcia zarówno dedykowane studentom na różnych poziomach kształcenia jak i kadrze akademickiej oraz pracownikom administracyjnym dotyczące dostępności. CPU wykonuje prace na rzecz innych jednostek WA PW i PW oraz zlecenia zewnętrzne, w tym dla inwestorów, deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, a także jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi i środowiskami osób z niepełnosprawnościami, z których rekrutują się eksperci i doradcy CPU. W skład Zespołu CPU oraz jego współpracowników wchodzą osoby specjalizujące się w projektowaniu uniwersalnym zarówno w kontekście architektonicznym (budynek), jak i urbanistycznym (miasto) oraz wzornictwa przemysłowego (projektowanie produktu). Zespół tworzą również specjaliści w zakresie edukacji włączającej zarówno na poziomie akademickim, jak i na innych poziomach kształcenia. Rada Naukowa CPU to wybitni specjaliści w zakresie projektowania uniwersalnego oraz szeroko pojętych badań związanych z kształtowaniem środowiska życia człowieka.

Badania i profesjonalne doradztwo specjalistów CPU obejmuje:

 

  • Doradztwo eksperckie przy projektach koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych inwestycji 
  • Projekty adaptacji i zwiększenia dostępności obiektów budowlanych i przestrzeni otwartych 
  • Włączanie ekspertów ds. dostępności do konsultowania projektów inwestycyjnych od podstaw każdego przedsięwzięcia budowlanego, w celu wczesnego implementowania zasad projektowania uniwersalnego
  • Doradztwo związane ze wspieraniem implementacji projektowania uniwersalnego w proces planowania, projektowania oraz tworzenia produktów.
  • Doradztwo w zakresie wprowadzania i integracji zasad projektowania uniwersalnego do programów nauczania oraz w organizacji kursów edukacyjnych i szkoleniowych.
  • Ekspertyzy dostępności architektonicznej.
  • Audyty dostępności.

 

KONTAKT

CENTRUM PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

Wydział Architektury PW

Ul. Koszykowa 55

00-659 Warszawa

cpu@pw.edu.pl