Zakład Projektowania Prośrodowiskowego

Kierownik Zakładu - prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ryńska

KONTAKT >>

dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz

dr inż. arch. Magdalena Grochulska–Salak

dr inż. arch. Anna Nowak

dr inż. arch. Michał Pierzchalski

dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek

dr inż. arch. Anna Tofiluk

mgr inż. arch. Marek Kołłątaj