Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

Kierownik Zakładu – dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

KONTAKT >>

Pracownia Architektury Sakralnej i Monumentalnej

dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW

dr inż. arch. Maria Arno

dr inż. arch. Piotr Trębacz

mgr inż. arch. Małgorzata Benedek

mgr inż. arch. Piotr Bujnowski

mgr inż. arch. Justyna Dziedziejko

mgr. inż. arch. Maciej Kaufman

mgr. inż. arch. Tomasz Kosma Kwieciński 

mgr inż. arch. Jakub Pieńkowski

mgr inż. arch. Martyna Rowicka-Michałowska

mgr inż. arch. Filip Strzelecki

mgr inż. arch. Martyna Kędrzyńska

mgr inż. arch. Szymon Kalata

Pracownia Urbanistyki Stosowanej

dr inż. arch. Renata Jóźwik

dr inż. arch. Paweł Trębacz 

mgr inż. arch. Magadalena Duda 

Pracownia Projektowania Zespołów Mieszkaniowych

mgr inż. arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska 

Pracownia Architektury w Krajobrazie

dr inż. arch. Anita Orchowska

dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik

dr inż. arch. Paweł Pedrycz

mgr inż. arch. Zbigniew Fijałkowski