Stypendia, Pomoc Materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie

Kontakt: Dziekanat pok. 6 tel. (22)234 5548

Inne stypendia

Więcej informacji na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

Studenci z niepełnosprawnością

Ulotka informacyjna:

Ulotka_BiSOU_SON (pdf, 1,41 MB)

Ubezpieczenia Zdrowotne (ZUS-NFZ)

Więcej informacji: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/e-wus/ubezpieczenie-studentow/

Zarządzenie Rektora PW (pdf, 99,76 kB)
Zał. 1 (pdf, 317,04 kB)
Zał. 2 (pdf, 305,45 kB)
Zał.. 3 (pdf, 216,66 kB)

Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać w dziekanacie tel. 22 2345548.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 Studenci PW mogą opłacać składkę roczną płatną jednorazowo wg wytycznych zawartych w Informacji o NNW

Domy Studenckie PW

www.akademiki.pw.edu.pl – ogólne informacje

www.kwaterunek.sspw.pl – informacje o terminach i  przebiegu akcji kwaterunkowych

Kredyty Studenckie

Informacje o kredytach studenckich: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Zarządzenie Rektora PW z dnia 23.10.2020 w sprawie wyłaniania najlepszych absolwentów PW uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu

z123_2020 (pdf, 325,35 kB)

 Ranking absolwentów z roku 2021-22

Ranking 2021-22 (pdf, 733,75 kB)

Opieka Medyczna - obowiązkowe badania lekarskie (medycyna pracy)

Opieka medyczna dla studentów: www.centermed.pl

Specjalny numer telefonu do obsługi bezpłatnej opieki medycznej dla studentów Politechniki Warszawskiej 22 592 48 30

Obowiązkowe badania lekarskie w MP : Student w trakcie studiów powinien posiadać ważne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny pracy. W przypadku utraty ważności tych badań należy skontaktować się z dziekanatem w celu otrzymania skierowania.

Badania lekarskie można wykonać m.in. w MWOMP w Warszawie przy ul. Al. Wojska Polskiego 25

tel.kom.695 695 413 w godz.7,30-15,00 : www.mwomp.pl  

Informacje na temat opieki medycznej: