Stypendia, Pomoc Materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie

Kontakt: Dziekanat pok. 20 tel. (22)234 5548

Stypendia Ministra za Znaczące Osiągnięcia

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia

Studenci WA PW spełniający warunki otrzymania stypendium Ministra na rok ak. 2021/22 mogą już wstępnie zgłaszać swoje kandydatury. Wnioski przyjmowane są przez dziekanat (tel. 22 234 5548) w godz. 10-14. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń/wniosków zostanie ustalony przez Rektora i podany do wiadomości w terminie późniejszym.

Studenci z niepełnosprawnością

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2021 r. Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale przyznane będzie ono dopiero od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Ubezpieczenia Zdrowotne (ZUS-NFZ)

Informacja na rok akademicki 2020/2021:

210211130004_0001 (pdf, 1,53 MB)

Więcej informacji: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/e-wus/ubezpieczenie-studentow/

Zał. 1 (pdf, 317,04 kB)
Zał. 2 (pdf, 305,45 kB)
Zał.. 3 (pdf, 216,66 kB)

Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać w dziekanacie tel. 22 2345548.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 Studenci PW mogą opłacać składkę roczną płatną jednorazowo wg wytycznych zawartych na str.5 Informacji o NNW

Domy Studenckie PW

www.akademiki.pw.edu.pl – ogólne informacje

www.kwaterunek.sspw.pl – informacje o terminach i  przebiegu akcji kwaterunkowych

Kredyty Studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki a informacje zamieszczone są na str. int. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nauka.gov.p>/szkolnictwo-wyzsze.

Zaświadczenia o studiach do banku dziekanat wystawia na prośbę studenta na początku każdego semestru.

z123_2020 (pdf, 325,35 kB)

Załącznik (rok 2020):

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-ws-wysokosci-miesiecznego-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-wnioskodawcy-uprawniajacej-do-otrzymania-kredytu-studenckiego-w-rok-akademickim-20202021

Lista absolwentów WA PW z roku ak. 2019/2020

201120112823_0001 (1) (pdf, 960,74 kB)

Opieka Medyczna - obowiązkowe badania lekarskie (medycyna pracy)

Opieka medyczna dla studentów: www.centermed.pl

Obowiązkowe badania lekarskie w MP : Student w trakcie studiów powinien posiadać ważne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny pracy. W przypadku utraty ważności tych badań należy skontaktować się z dziekanatem w celu otrzymania skierowania.

Badania lekarskie można wykonać m.in. w MWOMP w Warszawie przy ul. Al. Wojska Polskiego 25

tel.kom.695 695 413 w godz.7,30-15,00 : www.mwomp.pl  

Informacje na temat opieki medycznej: