Stypendia, Pomoc Materialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie

Kontakt: Dziekanat pok. 6 tel. (22)234 5548

Stypendia z Funduszu Stypendialnego PW: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium rektora, zapomogi

Zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów PW

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2022/Zarzadzenie-nr-8-2022-Rektora-PW-z-dnia-15-02-2022

 Składanie wniosków w semestrze letnim roku ak. 2021/2022:

- wnioski o przyznanie zapomogi lub stypendium dla osób z niepełnosprawnością składa się poprzez Usosweb - zakładka dla wszystkich/wnioski;

- wnioski o przyznanie stypendium socjalnego składa się w formie papierowej w dziekanacie pok. 6.

Regulamin i wnioski do pobrania na rok ak. 2021/2022

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-78-2021-Rektora-PW-z-dnia-13-09-2021

Wniosek o stypendium socjalne:

Zal_4 Wniosek Stypendium Socjalne 2021_22 (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 150,75 kB)

Inne stypendia

Więcej informacji na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

Studenci z niepełnosprawnością

Ulotka informacyjna:

Ulotka_BiSOU_SON (pdf, 1,41 MB)

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2021 r. Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale przyznane będzie ono dopiero od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Ubezpieczenia Zdrowotne (ZUS-NFZ)

Informacja na rok akademicki 2021/2022:

210211130004_0001 (pdf, 1,53 MB)

Więcej informacji: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/e-wus/ubezpieczenie-studentow/

Zał. 1 (pdf, 317,04 kB)
Zał. 2 (pdf, 305,45 kB)
Zał.. 3 (pdf, 216,66 kB)

Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać w dziekanacie tel. 22 2345548.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 Studenci PW mogą opłacać składkę roczną płatną jednorazowo wg wytycznych zawartych w Informacji o NNW

Domy Studenckie PW

www.akademiki.pw.edu.pl – ogólne informacje

www.kwaterunek.sspw.pl – informacje o terminach i  przebiegu akcji kwaterunkowych

Kredyty Studenckie

Informacje o kredytach studenckich: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

Zarządzenie Rektora PW z dnia 23.10.2020 w sprawie wyłaniania najlepszych absolwentów PW uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu

z123_2020 (pdf, 325,35 kB)

Ranking absolwentów z roku ak. 2020/2021

Ranking z 2020-21 (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 13,39 kB)

Opieka Medyczna - obowiązkowe badania lekarskie (medycyna pracy)

Opieka medyczna dla studentów: www.centermed.pl

Specjalny numer telefonu do obsługi bezpłatnej opieki medycznej dla studentów Politechniki Warszawskiej 22 592 48 30

Obowiązkowe badania lekarskie w MP : Student w trakcie studiów powinien posiadać ważne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny pracy. W przypadku utraty ważności tych badań należy skontaktować się z dziekanatem w celu otrzymania skierowania.

Badania lekarskie można wykonać m.in. w MWOMP w Warszawie przy ul. Al. Wojska Polskiego 25

tel.kom.695 695 413 w godz.7,30-15,00 : www.mwomp.pl  

Informacje na temat opieki medycznej: