Aktualności

Gratulacje dla zespołu z naszego Wydziału za pracę w finale konkursu na projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Studentki naszego Wydziału zaprojektowały Centrum Zrównoważonego Rozwoju w obozie dla uchodźców Mayukwayuukwa w Zambii. Praca zespołu znalazła się w finale Międzynarodowego Humanitarnego Konkursu Architektonicznego.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Rola Internetu Rzeczy w projektowaniu inkluzywnej przestrzeni - Seminarium IDUB.

Jest to podsumowanie grantu badawczego prowadzonego na naszym Wydziale. W jaki sposób dane pochodzące z sensorów Internetu Rzeczy mogą być wykorzystane w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym?

Dr inż. arch. Jerzy Grochulski laureatem nagrody Polski Herkules 2022

Serdeczne gratulacje dla dr inż. arch. Jerzego Grochulskiego (Profesor uczelni, Prodziekan Politechniki Warszawskiej, Pierwszy Wiceprezes SARP, Wiceprezes ds. zagranicznych), za otrzymanie nagrody Polski Herkules 2022!

Wykład gościnny Philippe Rahm : Climatic Architecture

Zapraszamy na gościnny wykład Philippe Rahm : Climatic Architecture. Wykład odbędzie się 29 marca o godzinie 16.15 na naszym Wydziale (sala 103).

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej dyscyplina Architektura i Urbanistyka

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego.

Konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy! Konkurs przeznaczony jest dla absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku.

Dzwi otwarte Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem architektury serdecznie zapraszamy na Koszykową 55 na spotkanie w dniu 15 kwietnia o godz. 11.00. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Alicja Kozarzewska

21 marca 2023 r. godz. 15:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Wykład gościnny: Energy and Buildings for Future Climate.

Zapraszamy do udziału w wykładzie gościnnym na temat projektowania odpowiedzialnego klimatycznie. Przyszłe scenariusze klimatyczne wskazują na pilną potrzebę przekształcenia zasobów budowlanych. Architektura odpowiada za 40% emisji CO2 w UE, w dużej mierze związanych z eksploatacją budynków. Modelowanie energetyczne i ocena cyklu życia budynków (LCA) ma kluczowe znaczenie dla oszacowania wpływu architektury na środowisko. 

Wyróżnienie dla studentów naszego Wydziału w konkursie Painters' Lake House

Gratulacje dla studentów naszego Wydziału za otrzymanie wyróżnienia w konkursie Painters' Lake House na platformie Buildner ! Adam Górka i Łukasz Rossa zaprojektowali dom i pracownię malarską nad łotewskim jeziorem Cernostes.

Wyniki warsztatów architektoniczno-urbanistycznych dla studentów Wydziału Architektury

Warsztaty dotyczyły wypracowania spójnej wizji Kampusu Łukasiewicza Warszawa, jako nowoczesnej dzielnicy łączącej funkcje badawczo-rozwojowe, produkcyjne, usługowe i społeczne, położonej w strefie rozwojowej metropolii warszawskiej o wyraźnie uformowanej i wielofunkcyjnej strukturze przestrzennej, zgodnie z założeniami inicjatywy Komisji Europejskiej New European Bauhaus. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Jacek Markusiewicz

7 marca 2023 r. godz. 15:05, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Zapraszamy do zapisów na wyjątkową edycję Seminarium - Projektowe 8 sem. Design Emocjonalny

Warsztaty na terenie i na IUAV/ wykłady/ case study w dniach 12-15.03.2023

Wykład gościnny - Neil Leach: An Introduction to AI for Architects

W piątek zapraszamy na wykład organizowany przez Architecture for Society of Knowledge: ASK.lectures – Neil Leach: An Introduction to AI for Architects - Wprowadzenie do sztucznej inteligencji dla architektów.

Nagrody dla naszych absolwentek w konkursie Magazynu Architektura i Biznes

W 11. edycji konkursu „Najlepszy Dyplom — Architektura”, organizowanego przez Magazyn Architektura i Biznes, miejsca zajęły dwie osoby związane z naszym Wydziałem!

Gratulacje dla studentek naszego Wydziału za otrzymanie wyróżnienia w konkursie

Gratulacje dla zespołu studentek naszego Wydziału - Maja Dziwok i Alexandra Dectot - za otrzymanie wyróżnienia w konkursie Iceland Movie Pavillion, organizowanym przez platformę Buildner.

Zapraszamy na wernisaż wystawy najlepszych prac studenckich - rezultat warsztatów architektoniczno-urbanistycznych na koncepcję Kampusu Łukasiewicza Warszawa.

Zapraszamy na wernisaż wystawy najlepszych prac studenckich - rezultat warsztatów architektoniczno-urbanistycznych na koncepcję Kampusu Łukasiewicza Warszawa. Wernisaż odbędzie się 28 lutego (wtorek) o godz. 15.30 w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1).

Gratulacje dla studentek naszego Wydziału za zdobycie nagrody w konkursie MICROHOME

Projekt domu skonstruowanego z ziemi, drewna i korka autorstwa Aleksandry Musiał i Alicji Adeli Jarochowskiej został nagrodzony w piątej edycji konkursu MICROHOME. Jednym z celów konkursu jest poszukiwanie rozwiązań architektonicznych  w obliczu kryzysu mieszkaniowego, gospodarczego i klimatycznego. Konkurs organizowany jest przez platformę BUILDNER. Projekt zostal nagrodzony podwójnie: III nagrodą oraz nagrodą Buildner Student Award.

Gratulacje dla Mai Kędry za wyróżnienie pracy dyplomowej przez magazyn Architektura i Biznes

Praca absolwentki naszego Wydziału Mai Kędry została wytypowana do kolejnej edycji konkursu "Najlepszy Dyplom Archtiektura 2023" i opublikowana w lutowej drukowanej edycji magazynu Architektura i Biznes oraz na portalu AiB.

Darmowy numer 2/2023 miesięcznika Architektura i Biznes

Numer 2/2023 miesięcznika Architektura i Biznes z tematem wiodącym POZNAŃ gotowy! Można bezpłatnie pobierać i czytać!

Tradycja i Ekologia w Technikach Budowlanych - Glina - Seminarium Wybieralne

Zapraszamy do zapisów na seminarium wybieralne, semestr 8, studia inżynierskie, semestr letni, r.a. 2022/2023

Serdeczne gratulacje dla studentów naszego Wydziału za zajęcia miejsca w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Konkursowy, obradujący pod przewodnictwem dr hab. Łukasza Mikuły, prezesa TUP oddział w Poznaniu, przyznał: I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę oraz dwa równorzędne wyróżnienia.

Obchody stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich

W sobotę, 28 stycznia w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja rozpoczynająca obchody stulecia Towarzystwo Urbanistów Polskich, które zostało utworzone w styczniu 1923 roku na naszym Wydziale.

Wyniki Warsztatów na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Kampusu Łukasiewicza Warszawa

Zapraszamy do zapoznania się z Wynikami Warsztatów na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Kampusu Łukasiewicza Warszawa, organizowanych wspólnie przez Wydział Architektury PW i Centrum Łukasiewicz.

Pożegnanie

W dniu 10 stycznia 2023 r. odszedł nasz drogi Kolega arch. Andrzej Ustjan wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, któremu liczne pokolenia architektów zawdzięczają rozumienie istoty sztuki architektury i umiejętność kształtowania formy obiektów budowlanych.