Aktualności

Gratulacje dla absolwenta WAPW Wyróżnienia za pracę dyplomową!

Serdeczne gratulacje dla mgr inż. arch. Damiana Granosika, za otrzymanie Wyróżnienia w konkursie "Design Educates Awards", za pracę dyplomową przygotowaną pod kierunkiem dr inż. arch. Eweliny Gawell.

The Social Media Challenge - FOR A SUSTAINABLE AND SMART CITY

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w drugim konkursie The Social Media Challenge pt. FOR A SUSTAINABLE AND SMART CITY, który organizuje konsorcjum ENHANCE.

Introductory lecture to the hypothetical 3D reconstruction of lost architectural heritage

Dziekan Wydziału Architektury PW zaprasza na wykłady wprowadzające do hipotetycznej rekonstrukcji 3D utraconego dziedzictwa architektonicznego.
Wykłady promują projekt Erasmus+:  CoVHer – Computer-based Visualization of Architectural Cultural Heritage.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Barbary Gancarczyk

Zdjęcie z wizyty Pani Gancarczyk na WAPW w 2019 r.

W dniu 18.04.2023 roku Pani Barbara Gancarczyk, absolwentka naszego Wydziału, obchodziła Jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć społeczności akademickiej tę niezwykłą postać – uczestniczkę Powstania Warszawskiego, świadka ważnych wydarzeń w historii Warszawy i Polski.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: „Architektura Wyzwań – Odbudowa Ukrainy”,

Architecture of Challenges – Rebuilding Ukraine’,

«Архітектура викликів – відбудова України»,

organizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, która odbędzie się w siedzibie Muzeum Łazienki Królewskie w dniach 3 - 4 lipca 2023 r. (poniedziałek - wtorek).

Multimedialna prezentacja studenckich opracowań konkursowych - Nowy Europejski Bauhaus - Wizja Rozwoju Centrum Stalowej Woli a Tożsamość Miasta

Dziekan Wydziału Architektury PW i Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW serdecznie zapraszają dnia 24.04.2023 (Poniedziałek) o godz. 11.15, do Holu Wydziału Architektury PW na II piętrze, na wręczenie dyplomów i symbolicznych nagród oraz multimedialną prezentację studenckich opracowań konkursowych pt. "Nowy Europejski Bauhaus- Wizja Rozwoju Centrum Stalowej Woli a tożsamość Miasta"

Kto wymyśla Warszawę?

Działka dawnego liceum Hoffmanowej to jedno z najgorętszych miejsc w centrum Warszawy. Przyjdźcie w weekend i zobaczcie jak Studentki i Studenci WAPW wtrącili do tych gorących dyskusji swoje trzy grosze!

Wykład gościnny "bezdomność.pl"

Zapraszamy na wykład gościnny pod tytułem "bezdomność.pl", który wygłosi Dorota Sibińska z XYstudio s.c. Wykład odbędzie się w ramach specjalności A2, 19.042023 o godz. 16.00 w audytorium 103

Dziekan Wydziału Architektury PW ogłasza konkursu na granty badawcze: DZIEDZICTWO KULTUROWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PW

Celem Konkursu jest ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wydziału Architektury PW poprzez podjęcie zorganizowanych działań zbierania, porządkowania i katalogowania świadectw dorobku pracowników i jednostek Wydziału (w tym archiwizacja, digitalizacja i sporządzenie opisów bibliograficznych) oraz zgromadzenie nowych i archiwalnych materiałów dotyczących zachowania bądź ulepszenia wybranych elementów budynku i terenu WAPW. O granty mogą ubiegać się indywidualnie lub w zespołach pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Wydziału Architektury.

Wystawa studenckich projektów modernizacji Willi Rohnówka

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki zapraszają na wystawę studenckich projektów konserwatorskich modernizacji zabytkowej wołomińskiej Willi Rohnówka, zabytku z 1883 roku wraz z nowoprojektowanym otoczeniem.

Wykład otwarty - akustyka wnętrz

Czym jest akustyka wnętrz? Jak wpływa na funkcję pomieszczenia i użytkowników? Jak projektować odpowiednią akustykę? Jakie są wymagania normy pogłosowej?

"Kuba i Wenezuela" - pokaz slajdów z podróży

Zapraszamy na pokaz slajdów z podróży: "Kuba i Wenezuela" - "Dobrze, że mam vol.3". 14 kwietnia 2023 roku o godz. 18.00. Sala 103.

Warsztaty Psychologiczne dla studentów

W trosce o psychiczny dobrostan naszych Studentów Wydział Architektury PW i ePsycholodzy.pl organizują warsztaty psychologiczne. 

Staż post-doktorski 2023/2024 Michigan, USA

Politechnika Warszawska wraz z Fundacją Dekaban ogłaszają konkurs na STAŻ POST-DOKTORSKI w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA.

Serdeczne gratulacje dla Zofii Jemioło za otrzymanie nagrody za dyplom inżynierski obroniony na WAPW w roku 2022

Nagroda przyznana została przez organizacje architektoniczną Faith & Form 2022 w USA w kategorii Student Work.

Zajęcia piątkowe odbędą się w środę

"4. pkt 1 W semestrze letnim: 05.04.2023 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;"– zgodnie z §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023.

Gratulacje dla zespołu z naszego Wydziału za pracę w finale konkursu na projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Studentki naszego Wydziału zaprojektowały Centrum Zrównoważonego Rozwoju w obozie dla uchodźców Mayukwayuukwa w Zambii. Praca zespołu znalazła się w finale Międzynarodowego Humanitarnego Konkursu Architektonicznego.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Rola Internetu Rzeczy w projektowaniu inkluzywnej przestrzeni - Seminarium IDUB.

Jest to podsumowanie grantu badawczego prowadzonego na naszym Wydziale. W jaki sposób dane pochodzące z sensorów Internetu Rzeczy mogą być wykorzystane w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym?

Dr inż. arch. Jerzy Grochulski laureatem nagrody Polski Herkules 2022

Serdeczne gratulacje dla dr inż. arch. Jerzego Grochulskiego (Profesor uczelni, Prodziekan Politechniki Warszawskiej, Pierwszy Wiceprezes SARP, Wiceprezes ds. zagranicznych), za otrzymanie nagrody Polski Herkules 2022!

Wykład gościnny Philippe Rahm : Climatic Architecture

Zapraszamy na gościnny wykład Philippe Rahm : Climatic Architecture. Wykład odbędzie się 29 marca o godzinie 16.15 na naszym Wydziale (sala 103).

Konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej dyscyplina Architektura i Urbanistyka

Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: bezpłatnych, dla poratowania zdrowia oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego.

Konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy! Konkurs przeznaczony jest dla absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku.

Dzwi otwarte Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem architektury serdecznie zapraszamy na Koszykową 55 na spotkanie w dniu 15 kwietnia o godz. 11.00. 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Alicja Kozarzewska

21 marca 2023 r. godz. 15:15, audytorium im. Stanisława Noakowskiego

Wykład gościnny: Energy and Buildings for Future Climate.

Zapraszamy do udziału w wykładzie gościnnym na temat projektowania odpowiedzialnego klimatycznie. Przyszłe scenariusze klimatyczne wskazują na pilną potrzebę przekształcenia zasobów budowlanych. Architektura odpowiada za 40% emisji CO2 w UE, w dużej mierze związanych z eksploatacją budynków. Modelowanie energetyczne i ocena cyklu życia budynków (LCA) ma kluczowe znaczenie dla oszacowania wpływu architektury na środowisko.