Informacje Dziekanatu

Zapisy na specjalność - II tura

Druga tura zapisów na specjalność odbędzie się w USOSwebie w dniach 07.01.2022 godz.19.00 - 11.01.2022 godz.23.59

Więcej szczegółów dot. rejestracji znajdziecie Państwo z opisie rejestracji w USOSwebie

Zapisy na specjalność 2021/2022

I tura zapisów, która odbywa się bezpośrednio u prowadzących dotyczy tylko i wyłącznie studentów zdecydowanych na konkretną specjalność.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapisu TYLKO do jednej z ośmiu specjalności. Podczas II tury (zapisy przez USOS) będziecie mogli Państwo zadeklarować 3 różne specjalności.. Zasady wyboru i zapisów na specjalności znajdziecie Państwo z zakładce tok studiów -> studia II stopnia

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich studentów PW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne online 7 grudnia organizowane przed Biuro Erasmus+ PW

Przeniesienia wewnętrzne na studia stacjonarne 2021/2022

Podanie o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne należy złożyć do dnia 24 listopada 2021 w pok. 7

Zasady, harmonogram przenosin oraz wzór podania znajdziecie Państwo w zakładce: tok studiów -> przeniesienia

Projekt przeddyplomowy - 3 sem. studia mgr II stopnia

Aplikacja do grup projektowych odbędzie się w dniach 08.10 - 09.10. br bezpośrednio do prowadzących za pośrednictwem poczty uczelnianej

Projekt przeddyplomowy (pdf, 382,92 kB)

Zapisy na zajęcia na semestr zimowy 2021/2022

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2021Z

1.Rejestracja na zajęcia   wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.

2.Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).

3.Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.

4.Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW.

Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty

Studium Języków Obcych organizuje spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty na semestr zimowy 2021.

Ważność legitymacji studenckiej

W związku z uchyleniem rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu 15 sierpnia 2021r. legitymacje studenckie są ważne do 14 października 2021 r.

Przedłużanie ważności legitymacji rozpocznie się 8 października 2021 wg harmonogramu, który zostanie podany w terminie późniejszym.

Informacja SJO - studia jednolite magisterskie

Ważne informacje o lektoratach dla studentów 1 i 2 roku – wszystkie szczegóły dostępne tu:  https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie)

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha dla studentów i doktorantów.

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oferuje zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będzie prowadzony wykład pt.:  Problemy współczesnej cywilizacji 

Suplementy - obrony od 01.07.2021

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 51/2021  oraz 52/2021 wszyscy dyplomanci, którzy będą bronić się od 01.07.2021 zobowiązani się przed obroną sprawdzić poprawności danych zawartych w suplemencie w USOSwebie.

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Praktyki inwentaryzacyjne 2021

Zapraszamy do rejestracji na praktyki inwentaryzacyjne.

Rejestracja: 11.06.2021 godz. 20.00 – 15.06.2021 godz.12.00 

Program POSTDOC PW

Ruszył nabór do nabór do programu POSTDOC PW,

Stypendium im. M. Króla na rok ak. 2021/22 dla studentów WAPW otrzymujących aktualnie stypendium socjalne

Termin składania wniosków ( Sekretariat Prorektora ds. Studenckich Gmach Główny PW pok. nr 112) upływa dnia 01.06.2021r.Wnioski i więcej informacji o stypendium w zakładce studia/stypendia.https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Stypendia-Pomoc-Materialna-Ubezpieczenia-Domy-Studenckie/Stypendium-im.-M.-Krola