Informacje Dziekanatu

Rekrutacja na program Erasmsus+ na rok ak. 2022_23

Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 05.03.2022 do 16.03.2022

Konsultacje dyplomowe r.ak. 2021/2022

Termin zapisów zostanie podany w terminie późniejszym

Spotkanie informacyjne Erasmus+ 2021/22

Spotkanie informacyjne odbędzie się 01.03.2022 (wtorek) o godz. 14:30 na platformie MS Teams.

Studia jednolite magisterskie, semestr II lektoraty

 Studia jednolite magisterskie, semestr II: Ważne informacje o lektoratach przygotowujących do egzaminu B2 oraz lektoratach tematycznych po B2

Projektowanie Uniwersalne - semestr letni 2021/22

Pierwszy wykład z cyklu Projektowanie Uniwersalne prof. Ewy Kuryłowicz w sem. letnim 2021/22 odbędzie się 1 marca ( wtorek ) zgodnie z planem zajęć , w formie jaka będzie możliwa, czyli albo w sali 103 albo on line

Karta Dyplomowa styczeń 2022, r.ak. 2021/2022

W r.ak. 2021/2022 wprowadzamy zmianę dot. procedury składania Kart Dyplomowych. Kartę Dyplomową w wersji edytowalnej należy pobrać ze strony i wypełnioną przesłać do Promotora (proszę zachować możliwość edycji). 

karta inz styczen 2022 (pdf, 42,08 kB)
karta mgr styczen 2022 (pdf, 84,94 kB)

Przesłaną przez dyplomanta Kartę Dyplomową promotor zamieszcza na Platformie MS Teams, gdzie komisja dziekańska przeprowadzi procedurę zatwierdzenia zgłoszonych tematów prac dyplomowych. Status Karty Dyplomowej (zatwierdzona/odrzucona do poprawy) widoczny jest tylko dla promotora, w związku z powyższym w wyznaczonym terminie należy skontaktować się ze swoim promotorem i w przypadku niezatwierdzenia Karty Dyplomowej dokonać poprawy i ponownie przesłać do promotora.

Prosimy o dochowanie wskazanych poniżej terminów dot. procedury składania Kart Dyplomowych.

  1. Do 17.01.2022 (poniedziałek) – czas na uzgodnienie tematu pracy dyplomowej z promotorem oraz przesłanie do promotora w wersji edytowalnej wypełnionej Karty Dyplomowej,
  2. 01.02.2022 – 14.02.2022 komisja dziekańska ds. akceptacji tematów prac dyplomowych.
    Status Karty Dyplomowej (zaakceptowana / cofnięta do poprawy)widoczna jest tylko dla promotora. Po 14.02.2022 proszę kontaktować się z promotorem
  3. 15.02.2022 – 23.02.2022 – poprawa Kart Dyplomowych, przesłanie poprawionych Kart Dyplomowych do Promotora

Uwaga! nie są wymagane podpisy dyplomanta oraz promotora na Karcie Dyplomowej! Nie składamy KD w dziekanacie! 

Zapisy na specjalność - II tura

Druga tura zapisów na specjalność odbędzie się w USOSwebie w dniach 07.01.2022 godz.19.00 - 11.01.2022 godz.23.59

Więcej szczegółów dot. rejestracji znajdziecie Państwo z opisie rejestracji w USOSwebie

Zapisy na specjalność 2021/2022

I tura zapisów, która odbywa się bezpośrednio u prowadzących dotyczy tylko i wyłącznie studentów zdecydowanych na konkretną specjalność.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapisu TYLKO do jednej z ośmiu specjalności. Podczas II tury (zapisy przez USOS) będziecie mogli Państwo zadeklarować 3 różne specjalności.. Zasady wyboru i zapisów na specjalności znajdziecie Państwo z zakładce tok studiów -> studia II stopnia

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich studentów PW zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne online 7 grudnia organizowane przed Biuro Erasmus+ PW

Przeniesienia wewnętrzne na studia stacjonarne 2021/2022

Podanie o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne należy złożyć do dnia 24 listopada 2021 w pok. 7

Zasady, harmonogram przenosin oraz wzór podania znajdziecie Państwo w zakładce: tok studiów -> przeniesienia

Projekt przeddyplomowy - 3 sem. studia mgr II stopnia

Aplikacja do grup projektowych odbędzie się w dniach 08.10 - 09.10. br bezpośrednio do prowadzących za pośrednictwem poczty uczelnianej

Projekt przeddyplomowy (pdf, 382,92 kB)

Zapisy na zajęcia na semestr zimowy 2021/2022

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE 2021Z

1.Rejestracja na zajęcia   wychowania fizycznego odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez system USOS.

2.Termin rejestracji – od 04.10.2021(poniedziałek) do 08.10.2021r(piątek).

3.Harmonogram zapisów przesyłamy w załączeniu.

4.Szczegółowe informacje dotyczące organizacji jak i warunki zaliczenia przedmiotu dostępne są na stronie SWFiS PW.

Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty

Studium Języków Obcych organizuje spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty na semestr zimowy 2021.

Ważność legitymacji studenckiej

W związku z uchyleniem rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu 15 sierpnia 2021r. legitymacje studenckie są ważne do 14 października 2021 r.

Przedłużanie ważności legitymacji rozpocznie się 8 października 2021 wg harmonogramu, który zostanie podany w terminie późniejszym.

Informacja SJO - studia jednolite magisterskie

Ważne informacje o lektoratach dla studentów 1 i 2 roku – wszystkie szczegóły dostępne tu:  https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie)

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha dla studentów i doktorantów.

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oferuje zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będzie prowadzony wykład pt.:  Problemy współczesnej cywilizacji 

Suplementy - obrony od 01.07.2021

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 51/2021  oraz 52/2021 wszyscy dyplomanci, którzy będą bronić się od 01.07.2021 zobowiązani się przed obroną sprawdzić poprawności danych zawartych w suplemencie w USOSwebie.