Informacje Dziekanatu

Spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty

Studium Języków Obcych organizuje spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące zapisów na lektoraty na semestr zimowy 2021.

Ważność legitymacji studenckiej

W związku z uchyleniem rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniu 15 sierpnia 2021r. legitymacje studenckie są ważne do 14 października 2021 r.

Przedłużanie ważności legitymacji rozpocznie się 8 października 2021 wg harmonogramu, który zostanie podany w terminie późniejszym.

Informacja SJO - studia jednolite magisterskie

Ważne informacje o lektoratach dla studentów 1 i 2 roku – wszystkie szczegóły dostępne tu:  https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie)

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha dla studentów i doktorantów.

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oferuje zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będzie prowadzony wykład pt.:  Problemy współczesnej cywilizacji 

Suplementy - obrony od 01.07.2021

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 51/2021  oraz 52/2021 wszyscy dyplomanci, którzy będą bronić się od 01.07.2021 zobowiązani się przed obroną sprawdzić poprawności danych zawartych w suplemencie w USOSwebie.

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Od 01.07.2021 na Wydziale Architektury zostaje wdrożona e-obiegówka

Praktyki inwentaryzacyjne 2021

Zapraszamy do rejestracji na praktyki inwentaryzacyjne.

Rejestracja: 11.06.2021 godz. 20.00 – 15.06.2021 godz.12.00 

Program POSTDOC PW

Ruszył nabór do nabór do programu POSTDOC PW,

Stypendium im. M. Króla na rok ak. 2021/22 dla studentów WAPW otrzymujących aktualnie stypendium socjalne

Termin składania wniosków ( Sekretariat Prorektora ds. Studenckich Gmach Główny PW pok. nr 112) upływa dnia 01.06.2021r.Wnioski i więcej informacji o stypendium w zakładce studia/stypendia.https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Stypendia-Pomoc-Materialna-Ubezpieczenia-Domy-Studenckie/Stypendium-im.-M.-Krola

Zapisy na konsultacje dyplomowe

10 kwietnia od godz. 20:00 zostaną uruchomione zapisy do prowadzących konsultacje dyplomowe. Zapisy potrwają do 17.04.2021 do godz.23:59.

semestr letni 2020/2021 - zajęcia zdalne

Uwaga studenci - wszystkie zajęcia w trybie zdalnym 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 6/2021 Rektora PW

do dnia, 16 czerwca 2021 r.

wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury PW będą się odbywały

w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Karty dyplomowe 2021 - termin składania 31.01.2021

karta inz styczen 2021 (pdf, 65,93 kB)
karta mgr styczen 2021 (pdf, 99,22 kB)

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Studia/Dyplomy.

Szanowni Państwo wypełnioną i podpisaną kartę dyplomową należy odesłać do

Dziekanatu Inżynierskiego          dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl  (karty inżynierskie)

Dziekanatu Magisterskiego          dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl  (karty magisterskie).