Informacje Dziekanatu

Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych

Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych znajduje się w zakładce Studia > Stypendia

IDEAS Program Year I - info on language classes

IDEAS Program Year I - info on placement test, language classes and C1 Academic exemption rules:

https://www.sjo.pw.edu.pl/studies-in-english/information-for-students/the-faculty-of-architecture/

Lektoraty - Studia Inżynierskie II rok

Lektoraty - Studia Inżynierskie II rok - info. o zajęciach językowych:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia inżynierskie

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok - info. o teście diagnostycznym, zajęciach językowych i weryfikacji certyfikatów:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia jednolite magisterskie) 

Dyplomy magisterskie - składanie gotowości

W dniu 11 września 2020 r. dyplomanci studiów magisterskich składają dokumenty gotowości w dziekanacie osobiście w godz. 10-14 i odbierają okładki do opisu pracy (dokumenty w oryginale w teczce podpisanej imię, nazwisko i nr albumu) z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych. Osoby na kwarantannie prosimy o nieprzychodzenie w tym terminie tylko przesłanie drogą elektroniczną (po zakończeniu kwarantanny prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów w oryginale).

Rekrutacja ERASMUS +

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2020/21 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

 Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 06.03.2020 do 15.03.2020.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

 

 UWAGA: W związku z sytuacją związaną z COVID-19 wydrukowany i podpisany wniosek aplikacyjny wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami będzie trzeba dostarczyć do Dziekanatu w terminie późniejszym (t.j. po otwarciu Uczelni dla studentów). Oznacza to, że nie należy również przesyłać skanów w.w. dokumentów.

Ważna informacja dla dyplomantów

Termin złożenia poprawionych kart dyplomu został przedłużony do 20 marca.

Karty składamy wyłącznie elektronicznie, przesyłając je e-mailem na adres dziekanatu (magisterskiego dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl  lub inżynierskiego dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl ) i do wiadomości promotora.

Nie muszą być one opatrzone podpisem promotora.

Zatwierdzone karty dyplomu dziekanat będzie odsyłał mailem na indywidualny adres studenta w domenie PW.

ekurs "Przysposobienie biblioteczne"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 3-17 marca br. będzie otwarty ekurs "Przysposobienie biblioteczne" dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim 2019/2020 oraz tych, którzy nie zaliczyli szkolenia w semestrze zimowym.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

 

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

 

https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news/619-library-training-for-1st-year-undergraduate-students-2017-2018

Zapisy na zajęcia - semestr letni 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat procedury rejestracji. 

Zapraszamy do udziału w programie ATHENS

ATHENS to utworzony w 1997 roku program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.