Informacje Dziekanatu

Zapisy na konsultacje dyplomowe

10 kwietnia od godz. 20:00 zostaną uruchomione zapisy do prowadzących konsultacje dyplomowe. Zapisy potrwają do 17.04.2021 do godz.23:59.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

semestr letni 2020/2021 - zajęcia zdalne

Uwaga studenci - wszystkie zajęcia w trybie zdalnym 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 6/2021 Rektora PW

do dnia, 16 czerwca 2021 r.

wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury PW będą się odbywały

w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Karty dyplomowe 2021 - termin składania 31.01.2021

karta inz styczen 2021 (pdf, 65,93 kB)
karta mgr styczen 2021 (pdf, 99,22 kB)

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Studia/Dyplomy.

Szanowni Państwo wypełnioną i podpisaną kartę dyplomową należy odesłać do

Dziekanatu Inżynierskiego          dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl  (karty inżynierskie)

Dziekanatu Magisterskiego          dziekanat.mgr.arch@pw.edu.pl  (karty magisterskie).

Informacje dla studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ w semestrze letnim 2021

Studentów wyjeżdżających na program Erasmus+ w semestrze letnim 2021 prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich

legitymacje studenckie - automatyczne przedłużenie ważności

Praca dziekanatu w najbliższym czasie

Ze względu na pandemię koronawirusa większość spraw załatwiana będzie w trybie zdalnym. W sprawach, które wymagają obecności studenta na Wydziale, prosimy o uprzedni kontakt mejlowy i umówienie się z pracownikiem dziekanatu na konkretny dzień i godzinę.

(poniżej zamieszczamy przewodnik, jak załatwiać najczęstsze sprawy)

W godzinach 10 – 12 od poniedziałku do czwartku pracownicy Dziekanatu są do Państwa dyspozycji na czacie na Microsoft Teams. Zapraszamy również do zgłaszania problemów drogą mejlową. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dziekanat

Przewodnik:

1. Konieczna osobista obecność Studenta na Wydziale:

- legitymacje dla studentów I roku
[w sprawie przedłużeń legitymacji studentów wyższych lat nie mamy jeszcze wytycznych]

- podpis ślubowania - w myśl nowych przepisów konieczne do uzyskania statusu studenta

- zaświadczenia do ZUS

- wnioski o stypendia

- dokumenty związane z gotowością do obrony pracy dyplomowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odebraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę (przy okazji pracownik dziekanatu sprawdzi kompletność teczki)

- praca dyplomowa: okładka pracy dyplomowej jest do odebrania w dziekanacie; jeden oprawiony egzemplarz należy dostarczyć do biblioteki Wydziału

2. Możliwość załatwienia w trybie zdalnym:

- podanie o zapomogę: USOS

- podanie o rozłożenie czesnego na raty: USOS

- wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego - wypełniony formularz należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

- wniosek o urlop okolicznościowy: podanie w USOS, dokumenty poświadczające okoliczność należy przesłać na adres: dziekan.stud.arch@pw.edu.pl

- zaświadczenie o studiowaniu (chyba, że student potrzebuje oryginał)

- karta obiegowa - prosimy zgłaszać zapotrzebowanie do pracowników właściwych dziekanatów (zaświadczenie z Biblioteki Głównej student musi zdobyć we własnym zakresie)

W sprawach nieobjętych powyższym wykazem prosimy o kontakt mejlowy

Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych

Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych znajduje się w zakładce Studia > Stypendia

IDEAS Program Year I - info on language classes

IDEAS Program Year I - info on placement test, language classes and C1 Academic exemption rules:

https://www.sjo.pw.edu.pl/studies-in-english/information-for-students/the-faculty-of-architecture/

Lektoraty - Studia Inżynierskie II rok

Lektoraty - Studia Inżynierskie II rok - info. o zajęciach językowych:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia inżynierskie

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok

Lektoraty - Studia Jednolite Magisterskie I rok - info. o teście diagnostycznym, zajęciach językowych i weryfikacji certyfikatów:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/ (zakładka: Wydział Architektury - studia jednolite magisterskie)