Zasady rejestracji i limity ECTS

Zgodnie z regulaminem studiów na PW na Wydziale Architektury obowiązuje Elastyczny System Studiów, zaś rozliczenie poprzedzające rejestrację dokonywane jest na podstawie zgromadzonych punktów ECTS. W systemie tym należy rozróżnić semestry studiów (określone w programie studiów zestawy przedmiotów właściwe dla danego etapu kształcenia) od semestrów studiowania (właściwy dla danego studenta tok nauki, dopuszczalny o dwa semestry dłuższy, niż liczba semestrów w programie). Zalicza się bowiem kolejne semestry studiów, podczas gdy uzyskać rejestrację można na kolejne semestry studiowania.

Liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom określiła Rada Wydziału jako element programu studiów na WA PW. Dodatkowo Rada Wydziału określiła minimum punktów ECTS wymaganych do rejestracji na kolejnych semestrach studiowania, a także zestaw sekwencji przedmiotów oraz przedmioty obowiązkowe, przypisane do każdego z semestrów studiów w programie.

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA

Przedmioty umieszczone w nawiasach mogą być realizowane w dowolnej kolejności, zależnej jednak od aktualnej oferty.

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA studiów rozpoczętych w roku 2020/2021, 2021/2022
SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA studiów rozpoczętych w roku 2022/2023 i kolejnych