Krótkoterminowe mobilności mieszane

Od roku 2022 program Erasmus+ umożliwia udział w krótkoterminowych mobilnościach mieszanych na studia, organizowanych przez inne uczelnie partnerskie. tzw. Blended Mobility (BM).

W krótkoterminowych mobilnościach mogą uczestniczyć studenci I, II stopnia studiów oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej.